Volwassenenonderwijs

RSS Feed

225 000 euro voor vakoverschrijdend werken

29 juni 2005

207 scholen krijgen volgend schooljaar in totaal 225 000 euro projectondersteuning via DynaMo2: ze krijgen elk maximum 1 500 euro. DynaMo2 is een initiatief van Canon, de cultuurcel van het departement Onderwijs. Met deze extra middelen kunnen de scholen projecten organiseren over milieu, democratie, technologie en ondernemen, gezondheid of ...

Plan geletterdheid voor wie basiskennis mist

29 juni 2005

Minstens een op zeven Vlamingen heeft onvoldoende basiskennis van lezen of schrijven. Bovendien kunnen deze Vlamingen nauwelijks of niet overweg met een computer. Daardoor is het risico groot dat ze geen werk vinden en niet goed functioneren in de samenleving. Met het 'Plan Geletterdheid', dat 35 actiepunten bevat, wil de Vlaamse Regering dit ...

Huizen van het Nederlands voortaan wettelijk verankerd

29 juni 2005

Op 1 juli 2005 krijgen de Huizen van het Nederlands definitief hun wettelijk statuut. Voorheen werkten de Huizen projectmatig. De Vlaamse Regering keurde nu een besluit goed waardoor het decreet over de Huizen van het Nederlands op 1 juli kan starten. De werking en dienstverlening van de Huizen kan daardoor gewoon doorlopen en de personeelsleden ...

Voortaan soepeler deeltijds werken

22 juni 2005
Jobwijzer

Vanaf volgend schooljaar kunnen leraren vlotter deeltijds onbetaald verlof nemen. De enige voorwaarde is dat u minstens één uur per week lesgeeft. Dat staat in een besluit dat de Vlaamse Regering goedkeurde. Tot nu kon deeltijds verlof nemen alleen als u minimum halftijds en maximum viervijfde bleef werken.Wie tijdelijk minder wil lesgeven, ...

Geen verplichte terbeschikkingstelling buiten scholengemeenschap

22 juni 2005

Als er lesuren verdwijnen waarin u vastbenoemd bent, moeten er in de eerste plaats andere uren gezocht worden binnen de eigen scholengemeenschap. Als er geen geschikte lesuren gevonden worden, kan de school u inzetten om de werkdruk van collega's te verlichten. Alleen als u daar zelf om vraagt, worden er elders uren gezocht. Dat laat ...

Europa wordt steeds toegankelijker

22 juni 2005
Tip van de week

U vindt nog makkelijker informatie over samenwerken of uitwisselingen met andere scholen in Europa. De website van het Vlaams Socrates-agentschap is volledig vernieuwd. Doel was de site klantvriendelijker en overzichtelijker te maken voor leraren en docenten, leerlingen en studenten, directeurs … U vindt er voor elke doelgroep een overzicht ...

Tijdelijken doorbetaald tijdens zomervakantie

15 juni 2005
Jobwijzer

Als u tijdelijk bent aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt voor een periode waarin de zomervakantie begrepen is, wordt u tijdens de zomervakantie gewoon doorbetaald. Vroeger ontving u dan een uitgestelde bezoldiging. Tijdelijke personeelsleden worden bezoldigd voor wettelijke feestdagen, weekends, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie, ...

Leraren gezocht voor kinderrechteneducatie

15 juni 2005

Twee leraren kunnen aan de slag bij de Vlaamse Organisatie voor Mensenrechteneducatie (vzw Vormen). Een leraar secundair of docent hoger onderwijs werkt interactief leermateriaal rond kinder- en mensenrechten inhoudelijk en methodisch uit binnen het project 'Via Internet Leren over Kinderrechten'. Een onderwijzer ontwikkelt een praktijkvisie, ...

Veilig internet voor leerlingen (en leraren)

15 juni 2005
Tip van de week

Cyberpesten, leerlingen die terecht komen op pornosites … Hebt u vragen over veilig internet voor kinderen en jongeren? Dan kan u terecht op het forum van Safer Internet België. Uw vraag wordt beantwoord door een internetspecialist. Ook andere forumbezoekers kunnen advies geven. Safer Internet België werkt samen met Child Focus, het Centrum ...

115 opleidingen worden modulair

15 juni 2005

Ten laatste op 1 september 2006 moeten de centra voor volwassenenonderwijs 115 opleidingen volgens centraal omschreven modules aanbieden. De Vlaamse Regering keurde hierover een aantal besluiten goed.Cursisten met een deelcertificaat uit één school kunnen daardoor onmiddellijk voortstuderen in een andere school. Bovendien kunnen cursisten hun ...

214,88 miljoen euro extra voor onderwijs

08 juni 2005

De kwaliteit van de lerarenloopbaan verbeteren en een beter loon voor directies. Dat zijn alvast twee prioriteiten van onderwijsminister Frank Vandenbroucke voor de onderhandelingen over de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De Vlaamse Regering trekt voor deze CAO 214,88 miljoen euro uit op de meerjarenbegroting. Met dit maximumbedrag ...

Zet een (on)bekende Vlaming voor de klas

08 juni 2005

Op de World Teachers' Day (5 oktober 2005) kan u iemand van de honderd bekende of evenveel gewone Vlamingen uitnodigen naar uw school. Die worden leraar-voor-een-dag. Het eerste uur volgen ze gewoon de les. Ze kijken hoe het er anno 2005 op school aan toegaat. Ze leren over ontwikkelingsdoelen, vakoverschrijdende eindtermen, computers in de klas, ...

Minder belastingen voor leraren

08 juni 2005
Tip van de week

Loont het de moeite om uw werkelijke beroepskosten af te trekken van uw belastingen? Hoe pakt u dat aan? Komen uw internetaansluiting, aankoop van balpennen, didactisch materiaal … daarvoor in aanmerking? De bundel '14 tips voor leraren bij het invullen van hun belastingen' biedt een antwoord op die vragen. U krijgt tips, voorbeelden en ...

Gezocht: inspecteurs basisonderwijs

08 juni 2005

Hebt u tien jaar dienstanciënniteit, dan kan u misschien inspecteur worden. De inspectie basisonderwijs organiseert namelijk proeven om kandidaten te selecteren voor een wervingsreserve. Daarvoor moet u vastbenoemd bestuurs- of onderwijzend, paramedisch, sociaal of psychologisch personeel zijn van het onderwijs of personeel van de pedagogische ...

Nog gezocht: inspecteurs-adviseurs NCZ

08 juni 2005

Leraren en leermeesters die over de gepaste bekwaamheidsbewijzen beschikken en slagen voor selectieproeven, kunnen opgenomen worden in een wervingsreserve voor inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer (NCZ). De Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele zedenleer vzw legt een wervingsreserve aan voor lager en secundair onderwijs. ...

Uw mening over LerarenDIRECT al gegeven?

08 juni 2005

Hebt u de elektronische lezersenquête over LerarenDIRECT nog niet ingevuld? Doe het dan nu meteen. Misschien bent u wel die éne gelukkige lezer die een I-pod wint, of een nieuwe boekentas, cd- of boekenbons … Dat mag u zelf kiezen.

Nog geen verhoging vakantiegeld

01 juni 2005

Er is nog geen voorstel om het vakantiegeld van leraren te verhogen: de minister pleit in de plaats voor een discussie over koopkrachtverhoging van het onderwijspersoneel. Dat wil hij bespreken bij de onderhandelingen over de volgende cao en stelt voor dat deze cao ineens voor de rest van de legislatuur geldt. Dat is tot 2009. In 2006 krijgen ...

Geef uw mening, win een I-pod

01 juni 2005

Wat vindt u van LerarenDIRECT? Frisse look, flashy kleuren en vlotte taal? Of oubollig, vreselijke lay-out en vol jargon? Bent u beter geïnformeerd dan collega's die de nieuwsbrief niet lezen? En wilt u nog meer nieuws of net veel minder? Vul de elektronische lezersenquête in. Misschien bent u wel die éne gelukkige ...

Wie wordt de ‘Leerkracht van het Jaar’

01 juni 2005

Voor de eretitel ‘Leerkracht van het Jaar’ zijn dit jaar de leraren lager onderwijs in de running. Leerlingen, ouders en collega’s stuurden meer dan vijfhonderd persoonlijke nominaties naar Klasse. Op woensdagnamiddag 1 juni zijn tweehonderd genomineerden uit heel Vlaanderen uitgenodigd op het departement Onderwijs in Brussel. Wie ...

Dans de vakantie in

01 juni 2005
Tip van de week

Schud tijdens de laatste avond van dit schooljaar de krijtresten vrolijk van u af tijdens de Night of the Teachers. Na een fitnessinitiatie start een optreden van de Magical Flying Thunderbirds. Daarna gaat u samen met collega's en partners uit de bol tijdens een reusachtige fuif. De Night of the Teachers vindt plaats op donderdag 30 juni van ...

Haal de supernanny in u naar boven

01 juni 2005

Geeft u graag goede raad aan collega's die met de handen in het haar zitten? Of discussieert u liever met collega's over problemen waarmee u in uw klas te maken krijgt? Dan kan u uw tips en uw mening kwijt via de elektronische eerstelijnsfora van Klasse. Klasse besteedt aandacht aan de preventie en aanpak van problemen als pesten, drugs, ...

Ziek! Wat nu?

01 juni 2005
Jobwijzer

Wat moet u allemaal regelen als u ziek of arbeidsongeschikt bent en wanneer hebt u een 'ziektebriefje' nodig? Allereerst moet u zo snel mogelijk uw directeur (laten) verwittigen. Dat wil zeggen vóór het eerste uur dat u een taak te vervullen hebt op school. Als u maar één dag ziek bent, is een afwezigheidsattest niet verplicht. Uw directeur mag ...

Leerkracht van het Jaar verkozen

01 juni 2005

Lut Dossche is de 'Leerkracht van het Jaar 2005'. Zij is lerares van de enige graadklas (eerste en tweede leerjaar) én directrice van de vrije basisschool De Mokker in Koekelare. Zij werd voor haar kwaliteiten als leraar en als mens genomineerd door al haar leerlingen, hun ouders, haar collega's, de inrichtende macht, de buren van de school en de ...

Kom op en stop met roken

25 mei 2005
Tip van de week

Vanaf 1 januari 2006 moet de school volledig rookvrij zijn. Roken mag dan alleen nog in goed geventileerde rokershoekjes. Een uitgelezen kans dus om zelf te stoppen met roken of uw collega's daartoe aan te moedigen. De internationale anti-tabaksdag op 31 mei biedt daarvoor een goede gelegenheid. Overtuig de rokers in uw school ervan om in groep te ...

Een brede kijk op het Vlaams onderwijs

18 mei 2005

Een buitenlandse collega uitleggen hoe ons onderwijs in elkaar zit? De Engelstalige publicatie 'Education in Flanders. A broad view of the educational landscape 2005' is erg handig als u deelneemt aan een internationale uitwisseling. De brochure belicht in minder dan 50 vlot leesbare pagina’s de onderwijsbevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en ...

Wegwijs in onderwijswetgeving

18 mei 2005
Tip van de week

Waar vindt u alle informatie over loopbaanonderbreking of over de fietsvergoeding? Hoe moet u die aanvragen? En waar vindt u de omzendbrieven over die thema's? De website weTwijs brengt u snel bij allerlei webinformatie die u als leraar nodig hebt bij uw schooladministratief werk. Van 'aanmoedigingspremie' over 'functiebeschrijving' en 'TADD' tot ...

Afgestudeerd als leraar. En nu?

Voor de lerarenopleiding

18 mei 2005
Jobwijzer

Afgestudeerde leraren die in september in het onderwijs aan de slag willen, kunnen handig gebruik maken van de brochure 'Je verdiende loon'. Deze brochure geeft tips om doelgericht voor een onderwijsjob te solliciteren. Daarnaast brengt ze documenten onder de aandacht die beginnende leraren bij hun schoolsecretariaat moeten indienen. Als u deze ...

Meer samenwerking in het volwassenenonderwijs

12 mei 2005

Een nieuwe structuur moet de aanbieders van volwassenenonderwijs voortaan meer en beter met elkaar doen samenwerken. De basisfinanciering wordt dezelfde voor centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en voor basiseducatie (CBE). Leraren aanwerven wordt bovendien makkelijker: niet enkel diploma's maar ook eerder of elders verworven competenties worden ...

Kunst voor gelijke kansen

11 mei 2005

Allochtone en autochtone jongeren voor wie deeltijds kunstonderwijs (DKO) minder vanzelfsprekend is, laten proeven van een kunstopleiding. Dat was het doel van het tijdelijk project kunstinitiatie, een onderdeel van het decreet op de gelijke onderwijskansen (GOK). Leraren DKO en medewerkers van kunsteducatieve organisaties zorgden voor ...

Hoe toegankelijk is uw schoolsite?

Voor ICT-coördinatoren

11 mei 2005
ICT

Vinden mensen met een handicap makkelijk de weg op de website van uw school? Is uw webmaster op de hoogte van wat een toegankelijke website is? En welke hindernissen ontmoet de school als ze haar site toegankelijk wil maken? Het Europese onderzoeksproject BenToWeb organiseert een online enquête over de behoeften van webontwikkelaars en ...

Nieuwe spelling niet voor volgend schooljaar

04 mei 2005

Scholen moeten de nieuwe spellinglijst maar in gebruik nemen vanaf het schooljaar 2006-2007. Eerst moeten de Nederlandse en Vlaamse ministers de spellingregelgeving nog aanpassen. Doel is de spelling volgens de nieuwe Woordenlijst te laten ingaan op 1 augustus 2006, zodat scholen er in september 2006 mee kunnen starten. Dat meldt de Nederlandse ...

Leven met ADHD

04 mei 2005
Tip van de week

Kinderen met ADHD hebben het niet alleen moeilijk in de klas, maar ook thuis. In een BBC-reportage maakt u kennis met Liam, Jazmine en James en hun gezinnen. U ziet hoe het leven in een gezin met ADHD-kinderen verloopt en hoe de ouders hun hoofd boven water proberen te houden. Het Canvas-programma 'Stories' brengt de reportage 'Leven met ADHD' ...

Geen vrije dag na communie- of lentefeest

04 mei 2005
Jobwijzer

Leraren hebben geen recht op een vrije dag na de communie of het lentefeest van hun kind. Sommige bedrijven staan dat wel toe. U hebt enkel recht op omstandigheidsverlof bij een geboorte, huwelijk of overlijden binnen de familie. Uitzonderlijk verlof kan u nemen als iemand van uw gezin ziek wordt of betrokken is bij een ongeval. Voor een ...

Klachten? Probeer de ombudsman

27 april 2005

Met een klacht over de dienstverlening van het departement Onderwijs kan u terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Dat kan wel pas als de administratie zelf geen oplossing biedt voor een probleem. In zaken die tot de autonomie van de school behoren of in personeelsaangelegenheden bemiddelt de ombudsdienst niet. In 2004 onderzocht de Vlaamse ...

KlasCement: groeiende leermiddelendatabank

27 april 2005

Meer dan 1 000 lesdocumenten, educatieve softwarepakketten, interessante onderwijslinks en nieuwsberichten vindt u op de portaalsite KlasCement. U doorzoekt ze met een zoekrobot of een filter. Elk vak heeft zijn eigen startpagina. U kan ook zelf lesmateriaal, eenvoudige werkblaadjes, websites, activiteiten voor de kalender enz. aan de databank ...

Pesterijen melden bij Limits: nieuw adres

27 april 2005
Jobwijzer

De vzw Limits, die optreedt als Steunpunt Grensoverschrijdend gedrag op School, is verhuisd naar de Maria Van Belstraat 13 bus 4, 3000 Leuven. Het nieuwe telefoonnummer is 016 208 588. Limits zorgt voor telefonische opvang, ondersteuning van en advies aan alle personeelsleden van de school die menen dat ze het slachtoffer zijn van geweld, ...

Janus zoekt projectmedewerker

27 april 2005

Leraren met kennis van alternerend leren kunnen meewerken aan het Janus-project. Dat project wil de overgang van onderwijs naar werk bevorderen: doel is de motivatie van leerplichtige jongeren aanzwengelen en de beroepsopleidingen realistischer maken. U bent voltijds vastbenoemd in het onderwijs of CLB. Tijdens deze detachering helpt u een ...

Pas op voor nepsites

27 april 2005
Tip van de week

U typt het adres van een onderwijssite in en plots wordt u bekogeld met reclame of spyware? Dan hebt u een vervelende typefout gemaakt. Het dubieuze bedrijf Infosonar registreert massaal domeinnamen die sterk gelijken op bestaande namen of die op een andere manier voor verwarring zorgen. Het heeft de domeinen onderwijsvlaanderen.be, ...

Met welke ouder moet u praten?

20 april 2005
Jobwijzer

Als leraar is het niet altijd eenvoudig om weten wie het ouderlijk gezag uitoefent over een leerling en met wie u het beste communiceert. Vooral als de gezinssituatie verandert, zoals bij echtscheiding, kunnen er problemen ontstaan. De ouders verwachten dat de school en de leraren rekening houden met die verandering, pedagogisch en administratief. ...

Tot 1 500 euro voor uw project

20 april 2005

Lerarenteams kunnen via DynaMo² nog tot uiterlijk 1 mei 2005 financiële steun vragen voor een project in het schooljaar 2005-2006. Denkt u aan een alternatieve sportdag, een mini-natuurreservaat, uw eigen Europese verkiezingen…? Groene, gezonde, muzische of muzisch-creatieve, sportieve, bedrijvige, democratische, sociale … projecten komen in ...

Meer middelen voor GOK en vaderschapsverlof

13 april 2005

In 2005 komt er 2 miljoen euro extra voor gelijke onderwijskansen (GOK). In 2006 is dat 8 miljoen. Dat is nodig omdat er meer kinderen in aanmerking komen voor GOK-ondersteuning dan drie jaar geleden. Voor de uitvoering van CAO VII is er 3,36 miljoen euro extra voorzien. Met dat geld organiseert de Vlaamse Regering onder meer de proeftuinen rond ...

Nog een vacature in een Europese school

13 april 2005

Leraren met minstens vijf jaar ervaring in hun vak kunnen een nieuwe uitdaging aangaan in een internationale omgeving. De Europese School van Brussel is op zoek naar een leraar lichamelijke opvoeding. Voor deze vacature is een licentiaatdiploma vereist.De functie staat open voor personeelsleden die voltijds vastbenoemd zijn in het onderwijs. ...

Meer muziek in de klas

Voor leraren muziek

13 april 2005
Vak

Jongeren beleven muziek, alle kinderen musiceren, muziekparticipatie en muziek. Dat zijn de workshops die u kan volgen tijdens de 'Muzikale Ontmoetingsdag voor Leerkrachten' van Jeugd en Muziek. Doelpubliek zijn leraren muziek, muzische vorming en artistieke vakken. U maakt kennis met het programma-aanbod van Jeugd en Muziek 2005-2006, neemt deel ...

Een elektronische leeromgeving voor uw school?

Voor ICT-coördinatoren

13 april 2005
ICT

Is een elektronische leeromgeving een dure modetrend of een nuttig leerinstrument? Hoe kiest u zo'n leeromgeving voor uw school? En hoe gaat u ermee aan de slag? Het Regionaal Expertise Netwerk (REN) Vlaanderen organiseert een studiedag over elektronische leeromgevingen, met bijzondere aandacht voor digitale didactiek als ondersteuning voor de ...

Subsub