Secundair onderwijs

RSS Feed

Zittenblijven in eerste leerjaar heeft negatief langetermijneffect

29 maart 2011

Leerlingen die het eerste leerjaar dubbelen, spelen tegen het tweede leerjaar hun voorsprong al kwijt. Op langere termijn wordt het helemaal niet beter. Dat blijkt uit onderzoek van de K.U.Leuven waarbij ongeveer 4000 leerlingen tijdens de volledige lagere school gevolgd werden. Het percentage zittenblijvers in Vlaanderen is een van de hoogste van ...

Handen uit de mouwen: techniek in elke klas

TV.Klasse

29 maart 2011

Wat doe jij met techniek in de klas? 'Ik ben daar niet voor opgeleid', klinkt het, of 'Dat komt er alweer bij'. De Proeftuin 'Handen uit de mouwen' wil alle drempels wegnemen. Proeftuincoördinator Koen Pierlet ontwikkelt massa's ideeën en lesmateriaal om techniek een logische plaats te geven in de klas.Dit filmpje van TV.Klasse is ...

Vrijwilliger? Laat je stem horen

29 maart 2011

Ben je vrijwilliger en spreek je een woordje Engels? Houd dan zeker maandag 23 en dinsdag 24 mei 2011 vrij. De Europese Commissie, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité organiseren een debatforum met vrijwilligers uit de hele Europese Unie in het Europees Parlement in Brussel. Zij zoeken vrijwilligers die het ...

Schenk je leerlingen leesplezier

TV.Klasse

29 maart 2011

Onze leerlingen lezen wel goed (ze begrijpen veel) maar ze lezen niet graag. Kinderen doen het nog graag maar jongeren haken snel af. Hun leesplezier is zoek. Is daar echt niets aan te doen? TV.Klasse volgt een leraar die er met haar leerlingen een ervaringszoektocht van maakt. De Inktaap inspireert.Het filmpje 'Zin in lezen' van TV.Klasse is ...

Gezocht: juryleden examencommissie

29 maart 2011

De Examencommissie Secundair Onderwijs is op zoek naar juryleden om voor verschillende vakken examens af te nemen van jongeren en volwassenen die via de Examencommissie een studiebewijs secundair onderwijs willen halen. Wie lesgeeft in het secundair onderwijs of ten hoogste twee jaar op TBS of gepensioneerd is (max. 67 jaar) komt in aanmerking. De ...

Neem deel aan het Forum Actief Burgerschap en Onderwijs

29 maart 2011

Met het Forum Actief Burgerschap en Onderwijs wil de Koning Boudewijnstichting (KBS) scholen aanzetten om explicieter werk te maken van burgerschapsvorming en nagaan hoe aanbieders en beleid dat beter kunnen ondersteunen. Centraal in het programma staat, naast recente onderzoeksresultaten, de goede praktijk van acht secundaire scholen die dagelijks ...

Een blik op jongeren en cultuur

29 maart 2011

Wat is voor jongeren de ideale versiertruc, hangplek, sport en manier om de wereld te verbeteren? Wat is hun favoriete comedian, cultfiguur, radiopresentator, social network, gezelschapsspel, auteur, film, tv-serie, tijdschrift en krant? Dat lees je in het boek 'Smakers, jongeren en cultuur'. De vierde editie van dit lees- en kijkboek blikt terug ...

Go! mag hoofddoekenverbod zelf in handen nemen

22 maart 2011

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) mag het dragen van zichtbare levensbeschouwelijke kentekens (zoals de hoofddoek) regelen. Dat besliste het Grondwettelijk Hof op 15 maart.De Raad van State schorste in maart 2010 de beslissing van het GO! om een hoofddoekenverbod in te voeren. Eerder stelde de Raad van State dat niet het net, ...

Infosessies 'Dyslexiesoftware! En nu?'

22 maart 2011

Een kleine groep leerlingen van ongeveer 2 à 3 procent heeft een heel ernstige beperking in schriftelijke communicatie. Deze groep heeft meer kansen om beter te functioneren in het onderwijs en in de maatschappij wanneer zij op school compenserende ICT-hulpmiddelen mogen gebruiken. Heb jij pedagogisch-didactische vragen over compenserende ...

Gezocht: leraren voor de Europese Scholen

22 maart 2011

De Europese Scholen vormen een apart onderwijssysteem met een eigen curriculum. Hun missie is om meertalig en multicultureel onderwijs aan te bieden aan leerlingen in het kleuter, lager en algemeen middelbaar onderwijs. Jaarlijks detacheert de Vlaamse overheid personeelsleden naar verschillende Europese Scholen in de lidstaten van de EU. Ook voor ...

Verlaag de kostprijs van schoolboeken

Last call

22 maart 2011
kostenbeheersing

978 euro: dat was in 2008 de gemiddelde kostprijs die ouders in Vlaanderen moesten betalen om hun kind één jaar secundair onderwijs te laten volgen. Drie jaar later zal de drempel van 1000 euro wellicht overschreden zijn. Een belangrijk deel daarvan gaat naar schoolboeken. Die kostprijs drukken is een belangrijk element om de ...

Dromende leerlingen gezocht

22 maart 2011

Zijn er in jouw klas jongeren die mee willen denken en dromen over de toekomst? Motiveer hun om mee te discussiëren in het dreamteam van De Vlaamse Jeugdraad. Kandidaten houden van discussiëren, leren graag nieuwe mensen kennen en zijn vrij op zaterdagen 9 en 16 april en op paasmaandag 25 april. De deelname is gratis en vervoersonkosten ...

Bakens voor hervorming dko uitgezet

15 maart 2011
Belangrijk!

Kinderen kunnen vanaf zes jaar starten in het deeltijds kunstonderwijs (dko). Dat doen ze domeinoverschrijdend en ze ontdekken zo zelf wat hen het best ligt: beeld, dans, drama, muziek of mediakunst. Als ze daarna voor muziek kiezen, staat musiceren centraal. Een instrument bespelen of zingen, vormt de motor om de nodige kennis en vaardigheden ...

Eerste hulp bij meertalige leerlingen

15 maart 2011

Heb je een, meerdere of zelfs heel veel anderstalige kinderen in je klas? Ben je overtuigd dat talige diversiteit deze kinderen, jezelf, maar ook de rest van de maatschappij kan verrijken? Of worstel je nog met twijfels en vragen rond dit thema? Op een nieuwe website over meertaligheid vind je een bundeling van veelgestelde vragen, ...

Sociale ongelijkheid in de oriëntering naar het secundair

Last call

15 maart 2011

Hoe speelt sociale ongelijkheid vandaag nog een rol wanneer leerlingen op het einde van het basisonderwijs de stap zetten naar het ...

Eerlijke handel binnen de schoolmuren

15 maart 2011

Oxfam Wereldwinkels serveert op 29 april in Bokrijk alle leraren secundair een dag vol informatie, tips en uitdagingen om het Zuiden en eerlijke handel binnen de schoolmuren een plaats te ...

Gezocht: leerlingen met een Europees ID

15 maart 2011
Europa

Welke rol kan Europa in de wereld van morgen spelen? Tijdens de 'State of the European Union' geeft een vooraanstaand 'Europawatcher' hierover zijn visie. Maar ook je leerlingen van het vijfde en zesde jaar kunnen hun mening kwijt. De 'Junior State of the European Union' en de 'State of Creanovative' nodigen hen uit om na te denken over 'De ...

Oproep: bouw mee aan een immens natuurgebied

01 maart 2011
vogelkop

Je school kan meebouwen aan een immens natuurgebied in Vlaanderen. Hoe? Vanaf 5 maart start op één een nieuwe reeks van Dieren in nesten. Met de nieuwe interactieve rubriek Dieren in nesten bouwt! Wil presentator Chris Dusauchoit inheemse dieren helpen, want die verdwijnen massaal. Elke week stelt Dieren in ...

Internationalisering van A tot Z

01 maart 2011
Europa

Wist je dat je gratis een Comenius-assistent kunt ontvangen op je school? Ben je op zoek naar mogelijkheden om met je leerlingen op stage te gaan in het buitenland? Tijdens de infosessie 'Internationalisering van A tot Z' verneem je meer over de verschillende subsidieprogramma's waarmee je als basisschool of secundaire school grensoverschrijdend ...

Last call: infosessies milieuvergunning 2011-2031

01 maart 2011

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de infosessies over het invullen van de milieuvergunning. Die vinden plaats op 4 maart in Brussel (enkel voor Brusselse scholen), op 16 maart in Brugge, op 17 maart in Hasselt, op 18 maart in Antwerpen, op 24 maart in Brussel en op 25 maart in Gent. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Dat kan enkel via ...

Sociale ongelijkheid in de oriëntering naar het secundair

01 maart 2011

Hoe speelt sociale ongelijkheid vandaag nog een rol wanneer leerlingen op het einde van het basisonderwijs de stap zetten naar het secundair onderwijs? En hoe kan je dat als directeur of leraar in het basis- of secundair onderwijs of als clb-medewerker tegengaan? Die vragen staan niet alleen centraal in de zopas afgeronde studie Sociale ...

Schooltoelagen voor interne leerlingen

01 maart 2011
Belangrijk!

Bij de berekening van het bedrag van de schooltoelage voor een leerling in het secundair onderwijs wordt de hoogte van het bedrag mee bepaald door het feit of een leerling al dan niet intern is. De leerling of zijn ouders tonen dat aan door bij de aanvraag een attest te voegen van het verblijf op internaat. Op het einde van het schooljaar zal de ...

Verlaag de kostprijs van schoolboeken

01 maart 2011
kostenbeheersing

978 euro: dat was in 2008 de gemiddelde kostprijs die ouders in Vlaanderen moesten betalen om hun kind één jaar secundair onderwijs te laten volgen. Drie jaar later zal de drempel van 1000 euro wellicht overschreden zijn. Een belangrijk deel daarvan gaat naar schoolboeken. Die kostprijs drukken is een belangrijk element om de ...

Restaureer eens een oude tram

voor technisch onderwijs

01 maart 2011
tram

Op zoek naar een leerrijk, nuttig en mediageniek project voor je leerlingen technisch onderwijs? Misschien helpen ze volgend schooljaar wel een oude Grimbergse tram restaureren. META vzw, de koepelvereniging die het patrimonium van De Lijn beheert, wil samen met de gemeente Grimbergen en de vzw Pro-Tram een tram restaureren en als monument aan de ...

Nederlandse leerlingen in Vlaamse scholen

22 februari 2011
Belangrijk!

In het schooljaar '09-'10 liepen 22.038 kinderen met een Nederlandse nationaliteit school in een Vlaamse basis- of secundaire school. Maar van dat aantal woonden er 16.181 (73 procent) ook effectief in Vlaanderen. Het is logisch dat mensen die in Vlaanderen wonen - ongeacht hun nationaliteit - hun kinderen in Vlaanderen naar school sturen.In ...

Angst voor de advocaat

22 februari 2011

"We brengen onze advocaat mee!" Bij veel directeurs en leraren loopt er een koude rilling over hun rug als ze die zin horen. Meer en meer leerlingen en ouders roepen de hulp in van een advocaat om een beslissing van de school te betwisten via een proces voor de rechtbank. Of ze dreigen ermee dat te doen. Sommige scholen keren al snel op hun stappen ...

Gezocht: ICT-vrijwilligers voor Bednet

22 februari 2011
ICT

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen via internet met hun eigen klas. Ze volgen live de les. Zo blijft hun leerachterstand beperkt en behouden ze sociaal contact met hun klasgenoten en leraren. Bednet is voor de scholen en de zieke leerling gratis.Bij de start van een nieuw schooljaar staan ...

Nieuw: brochure 'Vaders en ouderschapsverlof'

22 februari 2011

Heb je jonge kinderen en denk je erover om minder te werken? Met de brochure 'Vaders en ouderschapsverlof' willen minister van Gelijke Kansen Pascal Smet en minister van Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen meer vaders stimuleren om ouderschapsverlof op te nemen. Het boekje inspireert ouders met 'uit het leven gegrepen' getuigenissen van vaders. Het hart ...

Ding mee naar de Prijs Bouwmeester

22 februari 2011

De Vlaamse Bouwmeester wil een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. Met de Prijs Bouwmeester wil hij opdrachtgevers bekronen die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen.Realiseerde jij de voorbije drie jaar zo'n project? ...

Gluren bij de Europese buren

22 februari 2011

Benieuwd hoe het onderwijssysteem in een ander Europees land in elkaar zit? Kies dan je favoriete thema uit de catalogus '2011/2012 Study Visits' en ga samen met je Europese collega's drie tot zeven dagen lang op studiebezoek. De studiebezoeken zijn bedoeld voor deskundigen en beleidsmakers in onderwijs, opleiding en sociaal overleg. De catalogus ...

Nieuwe website voor NT2-leraren en -scholen

22 februari 2011

NT2-leraren en (basis)scholen die Nederlandse taallessen aan anderstalige ouders willen geven, kunnen terecht op de nieuwe website School & Ouders van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO). Je vindt er ook een Materialenbank waarin je gratis lesmateriaal voor een bepaalde taalgebruiksituatie kunt zoeken en ...

Nieuw: website Kostenbeheersing

22 februari 2011
Belangrijk!

In het voorjaar 2010 organiseerde de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse provincies en het Departement Onderwijs de vijf campagnedagen "Onderwijs, dagelijkse kost?". Secundaire scholen kwamen bijeen om tips, ideeën en ervaringen uit te wisselen over hoe een kostenbeheersend beleid uit te werken, zodat het onderwijs ...

Leraren Duits proeven van ‘Wiener Melange’

22 februari 2011

Met je collega-leraren Duits deelnemen aan een Duits seminarie over kunst en cultuur? Dat kan tijdens het zomerseminarie 'Wiener Melange' in Wenen (Oostenrijk). Op het programma: workshops rond muziek, taal, hedendaagse literatuur en didactiek, historische voordrachten over 'mythische Habsburgers' en het 'rode Wenen', een bezoek aan een Weense ...

Leraren meer ziek in 2009

15 februari 2011

Vlaamse onderwijsmensen waren in 2009 iets meer ziek dan in 2008. Dat is vooral te wijten aan de griep. Zij waren vaker voor slechts een dag ziek dan in de vorige jaren. Een op de twee keer is dat op een maandag of een vrijdag. Als ze zich ziek melden, is dat meer dan een op de drie keer vanwege een 'psychosociale aandoening'. Vooral oudere ...

1 op de 5 leraren gepest op school

15 februari 2011

18 procent van de leraren wordt gepest op school. In het onderwijs wordt bovendien 13 procent van de werknemers geconfronteerd met lichamelijk geweld. 2 procent krijgt te maken met ongewenst seksueel gedrag. Dat blijkt uit een studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De cijfers voor lichamelijk geweld en ongewenst seksueel ...

Een vijfde loopbaanonderbreking: nu melden, nog niet aanvragen

15 februari 2011
Jobwijzer

Vanaf 1 september 2011 zal het voor personeelsleden die een volledige opdracht hebben, mogelijk zijn om een vijfde loopbaanonderbreking te nemen. Dat is een gunst voor de gewone vormen van loopbaanonderbreking en een recht voor de specifieke stelsels van loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, palliatieve zorgen en medische bijstand). Deze nieuwe ...

Zijn 'witte' en 'zwarte' scholen onvermijdelijk?

15 februari 2011

Zijn concentratiescholen onvermijdelijk of toch niet? Zijn 'witte' scholen beter dan 'zwarte' scholen of net omgekeerd? Onderwijsminister Smet wil blijven streven naar gemengde scholen. Toch denkt hij dat concentratiescholen in bepaalde buurten onvermijdelijk zijn. De minister wil extra faciliteiten voor de leraren, een andere pedagogische ...

Leerling met epilepsie?

15 februari 2011

'Bij een aanval komt er speeksel uit mijn mond, krijg ik soms stuipen en lijkt het alsof ik slaap met mijn ogen open. Papa zegt dan dat mijn verstand op nul staat.' Amber (10) vertelt over haar epilepsie in een filmpje van TV.Klasse, deel twee in de reeks 'Dit heb ik'. 'Ik heb liever dat mensen mij gewoon zien als Amber', zegt ze. Wat is epilepsie ...

Internationalisering voor dummies

15 februari 2011
Europa

Welke internationale uitwisseling past het best bij je leerlingen? En waar haalt je school de centen? Tijdens de infosessie 'Internationalisering van A tot Z voor het basis- en secundair onderwijs' verneem je meer over de verschillende subsidieprogramma's waarmee je als basisschool of secundaire school grensoverschrijdend kunt werken. Je krijgt ook ...

Succesrecept voor herinneringseducatie

15 februari 2011
Europa

Hoe breng je herinneringseducatie in de lerarenopleiding aan bod? Kun je films of muziek gebruiken om met je studenten rond herinneringseducatie te werken? Dat leer je tijdens de forumdag van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. Tijdens drie 'rond-de-tafel-sessies' verdiep je je in thema's die je boeien of je verzamelt materiaal ...

Stem een collega naar Antarctica en win

15 februari 2011
polar quest

Met Polar Quest, een wedstrijd van de International Polar Foundation, krijgen leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs de kans om hun leraar naar het Belgische Princess Elisabeth Antarctica-station (PEA) te sturen. In de eerste ronde moesten de klassen een filmpje maken over het weer in Utsteinen in 2050. De vakjury selecteert de vijf ...

Sociale ongelijkheid in studieadvies van basis naar secundair?

15 februari 2011

Speelt sociale ongelijkheid een rol als leerlingen op het einde van het basisonderwijs georiënteerd worden naar een bepaalde studierichting in het secundair onderwijs? Dat is de centrale vraag van een onderzoek waarvan de resultaten gepresenteerd worden tijdens de studiedag 'Sociale ongelijkheid bij overgang van basis- naar secundair ...

Parlez-vous français?

voor leraren Frans

08 februari 2011
Vak

Actieve werkvormen ontdekken en leren gebruiken om je Franse les te verbeteren. Zelfzeker(der) worden om in de klas het Frans als voertaal te spreken. Je eigen spreekvaardigheid oefenen en je socioculturele kennis verruimen met een Frans taalbad. En tegelijkertijd de eindtermen Frans op een aangename en leerrijke manier bereiken. Dat zijn de ...

Walk for water

08 februari 2011

Op 22 maart, Wereldwaterdag, wandelen Vlaamse en Brusselse scholen voor water. MOS en Protos roepen op tot 'Walk for Water' op Wereldwaterdag. Sluit je school aan bij deze wereldwijde actie en zet er eens stevig de pas in.Miljoenen mensen stappen elke dag gemiddeld 6 kilometer om water te halen, gewoon voor hun basisvoorzieningen. Miljarden ...

Kijken naar projecten

08 februari 2011

Op de projectenbeurs van de afdeling Algemeen Onderwijsbeleid presenteren Antwerpse scholen hun Baobab-schoolprojecten, voorbeelden van onderwijsvernieuwing in de praktijk. Daarnaast maak je ook kennis met enkele netoverschrijdende samenwerkingsverbanden en initiatieven tussen scholen en andere partners. Samen werken zij aan één groot ...

Projectoproep: school van de hoop

08 februari 2011

Je hebt een vernieuwend pedagogisch project dat zich richt naar leerlingen met integratieproblemen in het onderwijs? Je wilt daarmee de slaagkansen van die leerlingen vergroten? Neem dan deel aan de projectoproep 'School van de Hoop' van de Stichting Koningin Paola. Het initiatief richt zich tot scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs ...

Volgend schooljaar kleuteronderwijzers te weinig

01 februari 2011

Bij het begin van het volgende schooljaar zullen er 845 kleuteronderwijzers te weinig zijn. Dat staat in het nieuwe Arbeidsmarktrapport Onderwijs.De tekorten zijn regionaal. Zo kampen de Brusselse scholen al een hele tijd met een tekort aan leraren in het basisonderwijs, terwijl andere regio's een overschot hebben. Uit de cijfers blijkt ook ...

It's not a game, it's your life

01 februari 2011

Op 8 februari 2011 is het Safer Internet Day: de dag waarop onder auspiciën van de Europese Commissie veilig internetgebruik in de kijker staat. Met als thema 'It's not a game, it's your life!' legt de achtste editie het accent op het digitale of virtuele leven van je leerlingen. Want of het nu gaat om virtuele werelden, ...

Wat is studieondersteuning?

01 februari 2011
studieondersteuning

Sarah (19) studeert toegepaste psychologie. Twee keer per week helpt ze Maaike en Melanie met hun huiswerk. De meisjes groeien op in een kansarm gezin waar huiswerk maken niet echt een plaats heeft. Sarah brengt structuur aan en maakt huiswerk maken veel leuker. Wil je meer weten over studieondersteuning? Bekijk het filmpje van TV.Klasse over ...

Agressie tijdens het oudercontact?

01 februari 2011

Wat doe je als ouders tijdens het oudercontact beginnen te roepen en de situatie uit de hand dreigt te lopen? In de tweede aflevering van 'Het Oudercontact' van TV.Klasse geeft psycholoog Leen Ryckaert enkele concrete tips om agressieve ouders het hoofd te bieden.

Doe de Klasse teamdag voor gezinnen

01 februari 2011
klassedag lier

Zin in een avontuurlijke stadszoektocht voor gezinnen met kinderen van 8 tot 14 jaar in Lier? Neem dan deel aan 'De Gouden WinterPladijs'. Voel je je met je gezin uitgedaagd om samen creatief, snel, handig en verstandig de speurtocht te beleven? Zijn jullie speels genoeg om op zondagnamiddag 6 februari andere ...

Gezocht: LOP-deskundige/gegevensanalist

01 februari 2011

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een LOP-deskundige met een specifieke opdracht als gegevensanalist. De gegevensanalist maakt deel uit van de coördinatiecel in Brussel. De taak bestaat overwegend uit de ondersteuning van de deskundigen van ...

Gezocht: beleidsmedewerker preventie

01 februari 2011

De afdeling Instellingen en Leerlingen secundair onderwijs en volwassenenonderwijs van het departement Onderwijs en Vorming zoekt een gemotiveerde leraar uit het basis- of secundair onderwijs voor de functie van beleidsmedewerker preventie (m/v). Je bestudeert je de ontwikkelingen van de federale regelgeving op het vlak van ...

Privacy leerlingen online te grabbel?

01 februari 2011
ikbeslis

In de laatste Maks! staat een mail afgedrukt. Beetje vieze mail. Naar iemand waarvan de redactie bijna alles wist. Omdat het open en bloot op het net te lezen was. De bestemmeling heeft zich gemeld. Amber was wel degelijk flink geschrokken ...Gooien ook jouw leerlingen via het internet al hun geheimen te grabbel voor de rest van de wereld? Of ...

Twijfels over seksuele identiteit

01 februari 2011
weljongniethetero

Jongeren worden steeds vroeger geconfronteerd met vragen en twijfels over hun seksuele identiteit. Het thema op school bespreekbaar maken, is erg belangrijk. Alle secundaire scholen met een eerste graad krijgen twee affiches met als slogans 'Ben je bij hem maar denk je aan haar?' en 'Ben je bij haar maar denk je aan hem?' die jongeren doorverwijzen ...

Gezocht: Vlaamse klas voor pittig debat

vijfde en het zesde jaar

01 februari 2011

Hoe kijken jongeren uit Vlaanderen en Brussel naar de politieke wereld? Welke vragen wilden ze altijd al eens stellen aan een politicus? Je kunt het op 17 maart ontdekken op de Dialoogklas Vlaanderen - Brussel.De formule is eenvoudig. Je mengt een klas uit Vlaanderen met een klas uit Brussel, je voegt er enkele Vlaamse en Brusselse ...

Op Stap was weer op zoek

01 februari 2011

Het Op Stap-team wil alle mensen bedanken die de online vragenlijst over de overgang van de eerste graad secundair onderwijs naar de tweede graad hebben ingevuld. Die oproep verscheen in het najaar van 2010 in Lerarendirect.101 bereidwillige directieleden, leerlingbegeleiders, leraren ... hebben de vragenlijst ingevuld. Op basis van die ...

Dit jaar geen aanvragen verlof wegens bijzondere opdracht

25 januari 2011
Belangrijk!

Vanwege de besparingen werd tijdens het schooljaar 2010-2011 het aantal verloven wegens bijzondere opdracht beperkt tot 45 voltijdse equivalenten. Dat aantal blijft ook voor het volgend schooljaar gehandhaafd. Daarom komt er ook dit keer geen oproep om nieuwe projecten in te dienen met een verlof wegens bijzondere ...

Wie wordt de Leraar van het jaar?

25 januari 2011

Herinner jij je nog die ene meester uit jouw schooltijd die prachtig kon vertellen? Of de juf die wiskunde echt begrijpbaar maakte? Is er bij jou op school ook zo'n leraar aan het werk? Nomineer hem dan voor 'De leraar van het jaar'.Elk jaar kiest Klasse 'De leraar van het jaar'. Die staat symbool voor de inzet van duizenden leraren in ...

Bergaf na de basisschool

25 januari 2011
cover212bis

De resultaten van de peilingtoetsen wiskunde liegen er niet om. Leerlingen in het basisonderwijs slagen erin om concrete oefeningen op te lossen, maar bij de overgang naar het secundair hebben vooral leerlingen in technische richtingen opvallend veel moeite met de abstracte algebrataal die ze daar plots moeten gebruiken. Even slechte resultaten ...

Nieuwe gezondheidscoördinator

25 januari 2011

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft sinds kort een nieuwe gezondheidscoördinator. Ilse Servranckx volgt Greet Caris op als trekker van het project 'Gezondheidsbevordering op school'. Via dat project ondersteunt de Vlor scholen in een gezondheidsbeleid op maat van hun leerlingen. Je bereikt Ilse Servranckx via

27 januari is Gedichtendag

25 januari 2011
gedichtendag

Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Op donderdag 27 januari staat de poëzie een dag lang in het zonnetje. Liefhebbers organiseren die dag eigen poëzieactiviteiten op scholen, in bibliotheken en winkels, culturele instellingen, op het werk of gewoon op straat. Kranten, radio, televisie en het ...

Wie wint de mokken-wedstrijd?

25 januari 2011
mokken

Heel wat lerarenteams kregen in het najaar Klasse-mokken toegestuurd. Daarop stond de boodschap 'Passie inspireert'. Bij het pakket zat als begeleidende opdracht: 'Maak een originele foto met de mokken'. Honderden inzendingen overspoelden de redactie. Ankie, Berc'hed, Iefke en Bert van De Hagewinde in Lokeren maakten het mooiste kiekje. De ...

Weer meer spijbelaars

25 januari 2011

Het aantal spijbelaars in het basis- en secundair onderwijs stijgt. Dat blijkt uit de cijfers in het nieuwe rapport 'Wie is er niet als de schoolbel rinkelt, Schooljaar 2009-2010'. In het basisonderwijs zijn er vorig schooljaar 1013 leerplichtige leerlingen gemeld die minstens 30 halve dagen problematisch afwezig waren, tegenover 797 ...

Haal scholenbanden aan

25 januari 2011

In het project Scholenbanden vinden scholen uit het Noorden en het Zuiden elkaar. Ze schrijven brieven, wisselen lesmateriaal uit of gaan bij elkaar op bezoek. Hoe begin je aan zoiets? Hoe omkader je de scholenband educatief in jouw school? Hoe organiseer je het best een bezoek aan de partner? Wat is de kostprijs?De vorming 'Expeditie ...

Alles over het toelatingsexamen (tand)arts

25 januari 2011

Deze week ontvangen alle secundaire scholen en CLB's een aantal exemplaren van de brochure 'Toelatingsexamen arts en tandarts 2011'. Deze publicatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming is bedoeld voor jongeren die voor arts of tandarts willen studeren. Deze nieuwe brochure verschilt van de vorige. Bezorg je leerlingen dus zo snel ...

En actie! Neem deel aan de Ondernemersklasseweek

25 januari 2011

Besteedt jouw school ook extra aandacht aan de ondernemerscompetenties van de leerlingen tijdens de 'Ondernemersklasseweek' van 21 tot en met 25 februari 2011? Inspiratie nodig? Die vind je in de gratis downloadbare gids van Competento met meer dan zestig initiatieven waaruit je kiest om een ondernemend klasproject te organiseren. Dit jaar is het ...

Overtuig Europese jongeren van gezonde voeding

25 januari 2011

Ben je overtuigd van een gezonde voeding? Maak met je leerlingen van 14 tot 19 jaar ook andere jongeren warm voor een bewuste voedingskeuze en doe mee met de FOOD4U-wedstrijd. Ontwerp je eigen tv-spotje van 30 tot 45 seconden waarin je op een ludieke wijze jongeren uit de EU aanmoedigt om voor gezonde voeding te kiezen. Zorg ook ...

Wordt jouw leerling eerste minister?

25 januari 2011

Zuiddag: een nieuwe manier van mondiale vorming in en buiten de school. Dit jaar vindt de Zuidddag plaats op 20 oktober. Leerlingen uit het vierde, vijfde, zesde en zevende jaar gaan een dagje werken in een bedrijf. Hun vergoeding van minimum 40 euro schenken ze aan leeftijdsgenoten uit het Zuiden. Dit jaar steunen ze ondernemende jongeren uit ...

In the pocket

voor de tweede en derde graad

25 januari 2011

Wil je je leerlingen hun profiel als consument leren kennen? Hun leren hun eigen financiën te beheren? Hun de oorzaken en gevolgen van schuldoverlast duidelijk maken? Laat je inspireren door 'In the pocket. Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren', een pedagogisch dossier van de Koning Boudewijnstichting, in ...

Start een fietsactie met je klas

25 januari 2011

Wil je werken aan de eindtermen rond verkeer en mobiliteit? Neem deel aan de fietsactie 'Velocitie' van de Stichting Vlaamse Schoolsport. Doelgroep zijn leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs. Je klas start zelf een originele fietsactie op en plaatst foto's en verslagen daarvan op de website. De beste klassen nemen op 13 mei ...

Geld voor je schoolproject

18 januari 2011

Wil je een project organiseren rond verkeersveiligheid? Nodig dan Sam de Verkeersslang uit. Wist je dat je studenten ook in het binnenland op 'Erasmus' kunnen gaan? Of droom je ervan Erwin Mortier in de klas uit te nodigen? Je hebt een ambitieus plan, maar niet de centen om het uit te voeren? Grasduin dan eens in Projectloket van CANON Cultuurcel. ...

Is je bedrijfsvoorheffing wel correct?

18 januari 2011
Jobwijzer

Je burgerlijke staat, het aantal gezinsleden dat je ten laste hebt ... spelen een rol bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing die op je salaris wordt ingehouden. Je hebt er alle belang bij dat die juist berekend wordt. Als je gezinssituatie onlangs veranderd is, vraag je het best eens aan je schoolsecretariaat of al je gegevens op de meest ...

Verken beroepen in de social profit sector

18 januari 2011

Begeleid je leerlingen bij hun studiekeuze? Kom dan een kijkje nemen achter de schermen van de social profit. Je maakt kennis met mensen die met veel plezier in die sector werken, je krijgt info over de competenties waarover leerlingen moeten beschikken, over de verschillende parcours die een leerling kan afleggen om in de social profit terecht te ...

Gezocht: educatief medewerker bij mucovereniging

18 januari 2011

Mucovereniging vzw zoekt een educatief medewerker die volgende taken zal uitvoeren: educatieve projecten voorbereiden, uitvoeren en opvolgen, educatief materiaal ontwerpen, educatie in en met scholen, evoluties in Nederlandstalige onderwijswereld opvolgen en aan taakoverschrijdende projecten meewerken.Interesse? Het gaat om een contract van ...

Toetertest werkt niet?

18 januari 2011

De toetertest, die bij heel wat vijfjarige kleuters wordt afgenomen, is niet representatief voor wat kleuters echt kunnen. In de derde kleuterklas gebruiken de kleuteronderwijzers die test om na te gaan of kleuters naar het eerste leerjaar kunnen gaan. Alle onderwijskoepels raden hun scholen af om de test te gebruiken. Dat meldt de krant De Morgen. ...

Relationele en seksuele vorming: studiedag en handboek

18 januari 2011
rsv

Wil je in je school aan de slag rond de thema's seksualiteit en relaties, maar mis je een 'programma' of inspiratie om eraan te beginnen? Volg dan de studiedag rond het 'Handboek Relationele en Seksuele Vorming (RSV)'. Het boek is een praktisch werkinstrument voor leraren secundair onderwijs. In thematische workshops leer je hoe je het boek in je ...

Week van de Lentekriebels

18 januari 2011
hartje

Sensoa roept de week van 14 tot 18 februari uit tot 'Week van de Lentekriebels'. Organiseer je tijdens deze week ook activiteiten rond seksualiteit en relaties? Ook ouders worden aangemoedigd om daarover met hun kinderen te praten. Centraal dit jaar staan relaties en verliefdheid. Niet alleen de leerschool van het leven doet bijleren over relaties, ...

Start een fietsactie met je klas

18 januari 2011

Wil je werken aan de eindtermen rond verkeer en mobiliteit? Neem deel aan de fietsactie 'Velocitie' van de Stichting Vlaamse Schoolsport. Doelgroep zijn leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs. Je klas start zelf een originele fietsactie op en plaatst foto's en verslagen daarvan op de website. De beste klassen nemen op 13 mei ...

Mobiel met Leonardo da Vinci: correcte deadline

18 januari 2011

Je studenten uit tso, bso of deeltijds kunstonderwijs kunnen voor hun stage in het bedrijfsleven ook naar het buitenland. Of misschien wil jij als leraar of opleider beroepsopleiding een stage volgen in een buitenlandse firma? Het Europese Leonardo da Vinci-programma zorgt voor financiële steun. Lerarendirect meldde vorige week ...

Dubbel zoveel C-attesten voor jongens als voor meisjes

11 januari 2011

Het geslacht van de leerlingen speelt voor leraren nog altijd een grote rol in de klas, niet bewust, maar vooral onbewust. Zo hebben leraren hogere verwachtingen van meisjes dan van jongens, zowel qua gedrag als qua prestaties. Bovendien doen jongens het meestal minder goed op school dan meisjes. Bijna een op de twee jongens verlaat het secundair ...

Heb jij iets te zeggen op school?

11 januari 2011

93 procent van de basisscholen heeft een schoolraad, 73 procent heeft een ouderraad en 45 procent heeft een pedagogische raad. In het secundair onderwijs is dat respectievelijk 100 procent, 61 procent en 78 procent. 92 procent van de secundaire scholen heeft bovendien een leerlingenraad. In 2004 keurde de Vlaamse Regering het decreet over ...

Talent gespot

TV.Klasse

11 januari 2011

Te weinig jongeren vinden hun weg in het secundair onderwijs. Dat vinden het Atheneum van Antwerpen en de Parkschool in Wilrijk. Zij willen dat leerlingen een positieve studiekeuze maken op basis van hun talent. Met hun proeftuin 'Over_Bruggen' doen ze daar iets aan. Door het interessegebied van hun leerlingen te vergroten en door het accent te ...

Het verschil in wiskunde

11 januari 2011

Hoeveel leerlingen kunnen rekenen en hebben meer abstracte wiskunde écht onder de knie? Dat en nog veel meer werd onderzocht in de recente peilingen wiskunde in het basisonderwijs en in de A- en B-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. Wat blijkt? De goede resultaten in het basisonderwijs worden niet echt doorgetrokken in het ...

Volg vorming rationeel energieverbruik

11 januari 2011

Ben jij de energiecoördinator van je school of wil je dat worden? Dan kan je een vormingssessie volgen waar je praktijkgerichte kennis over rationeel energieverbruik opdoet. Volgende thema's komen aan bod: energieboekhouding, audits, verlichting, zachte maatregelen inzake energiezorg, sensibilisatie van leerlingen en personeel, verwarming, ...

Ontdek de EU-talen

11 januari 2011
Europa
talenineuropa

Omdat het moeilijk zou zijn om alle Europese talen te gebruiken, werken de Europese instellingen enkel in de hoofdtalen van de lidstaten. Op dit moment zijn dat er 23. Ontdek samen met je leerlingen deze talen in het lespakket 'Talen in de Europese Unie'. Initiatiefnemer is het Informatiebureau van het Europees Parlement in België.

Ontdek stages en navormingen rond ondernemerschap

Last call

11 januari 2011

Kom op 14 januari 2011 naar het slotevent van Proleron (Professionalisering van leraren en docenten rond ondernemerschap) over netwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld. Dat vindt plaats in Brussel. Je verneemt de resultaten van Proleron I en je maakt kennis met de nieuwe formule van Proleron II. Daarin wordt de doelgroep uitgebreid: naast ...

Mobiel met Leonardo da Vinci: correcte deadline

11 januari 2011

Je studenten uit tso, bso of deeltijds kunstonderwijs kunnen voor hun stage in het bedrijfsleven ook naar het buitenland. Of misschien wil jij als leraar of opleider beroepsopleiding een stage volgen in een buitenlandse firma? Het Europese Leonardo da Vinci-programma zorgt voor financiële steun. Opgelet: Lerarendirect meldde eerder een ...

Verdien geld met je ondernemingszin

11 januari 2011

Leeft er een straf ondernemersidee in je klas? Neem deel aan de Unizo Prijs Ondernemingszin, een wedstrijd voor schoolprojecten die ondernemingszin stimuleren. De Unie van Zelfstandige Ondernemers bekroont projecten van in de kleuterklas tot aan de universiteit. Dit zijn de prijzen: 3000 euro voor de laureaat en telkens 1000 euro voor twee ...

Subsub