Hoger onderwijs

RSS Feed

Bereken uw TBS-wachtgeld

19 mei 2004

In drie stappen berekent u het wachtgeld dat u ontvangt als u kiest voor TBS 58+ (terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen). Eerst berekent u de werkelijke duur van de diensten die u gepresteerd heeft en die in aanmerking komen om het rustpensioen te berekenen (onderwijsdiensten, dienstplicht …). Vervolgens berekent u op basis hiervan het bedrag van het wachtgeld waarop u recht heeft. Als u voor uw 58ste wil uitstappen, kan u gebruik maken van een bonus op basis van uw geldelijke anciënniteit. Dan vermindert u uw wachtgeld met een percentage van uw laatste activiteitssalaris, afhankelijk van de leeftijd waarop u uitstapt. Docenten die van 1 oktober 1947 tot en met 30 september 1952 geboren zijn, kunnen hiervan gebruik maken. Voor 55 jaar uitstappen kan niet. Een webapplicatie helpt u bij de berekening van uw uitstapplan.

Subsub