Hoger onderwijs

RSS Feed

Cadeautje: je nieuwe lerarenkaart 2011

21 december 2010

Ook dit jaar vind je je nieuwe lerarenkaart bij het januarinummer van Klasse. Dat mag je tijdens de eerste week van de kerstvakantie verwachten. Met deze kaart kun je volgend jaar weer deelnemen aan speciale gezinsdagen, vipdagen en infodagen. Een handige landkaart vat samen waar je permanente voordelen krijgt. Op een Belgische kaart vind je de ...

Hoe leven holebi's in Vlaanderen?

21 december 2010

Zorgen de veranderingen in het beleid zoals het holebihuwelijk en adoptie door holebi's er ook voor dat de kwaliteit van leven van holebi's verbetert? Om dat te onderzoeken lanceert het Steunpunt Gelijkekansenbeleid een studie naar de leefsituatie van holebi's in Vlaanderen. Deze Zzzip2-studie is een vervolg op de eerste Zzzip-studie ...

Verdien tot 1500 euro voor je project

21 december 2010

Jouw kleine en grote projecten beloond met maximaal 1500 euro ondersteuning? Met de klas aan de slag of met de hele school? Dien uiterlijk 25 januari 2011 je dynamoPROJECT in. Als je project vernieuwend is voor je school of klas, als je oog hebt voor elk talent, procesmatig werkt en een externe partner onder de arm neemt, liggen de ...

Gezocht: projectmedewerker Vlor

21 december 2010

Voor een kortlopend project zoekt de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een onderwijskundig projectmedewerker 'Praktijkgericht onderwijsonderzoek'. De opdracht omvat enerzijds de coördinatie van een procedure voor de uitbesteding en de opvolging van thematische praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek en anderzijds de disseminatie van ...

Prettige vakantie!

21 december 2010

Tijdens de kerstvakantie verschijnen School- en Lerarendirect niet. Ook de redactie knijpt er even tussenuit. De eerste nieuwsbrief van 2011 ontvang je op 12 januari. Geniet volop van een deugddoende vakantie en gezellige feestdagen!

Gezocht: juryleden examencommissie

21 december 2010

De Examencommissie Secundair Onderwijs is op zoek naar juryleden om voor verschillende vakken examens af te nemen van jongeren en volwassenen die via de Examencommissie een studiebewijs secundair onderwijs willen halen. Wie les geeft in het secundair onderwijs of ten hoogste twee jaar op TBS of gepensioneerd is (max. 67 jaar) komt in aanmerking. De ...

Het nieuwe ik, groeien in cultuur

21 december 2010

Overkomt het je wel eens dat je in de spiegel kijkt en dat je denkt: wie ben ik? Dat je nadat je een boek gelezen hebt of een voorstelling, foto of kunstwerk bekeken, blijft stilstaan bij de dingen en mensen die je voorafgegaan zijn en de invloed die zij vandaag nog uitoefenen op wie je geworden bent? Een aantal kunstenaars en sprekers stelde zich ...

Werk en gezin gemakkelijker combineren

14 december 2010
Jobwijzer

Wie een kind wil adopteren, kan vrijgesteld worden om het verplicht voorbereidingsprogramma te volgen. Vanaf 1 september 2011 zal het vaderschapsverlof ook toegekend worden aan de partner van de biologische moeder. Je kan ouderschapsverlof nemen totdat je kind twaalf jaar wordt. Bovendien kan je dat ouderschapsverlof in twee delen opnemen als de ...

Gratis lezing over waarneming en werkelijkheid in literatuur

14 december 2010

Woon je graag een lezing bij van Jan Lauwereyns? Dat kan. Canon cultuurcel nodigt je uit. Jan Lauwereyns, neurowetenschapper, dichter-essayist en auteur van het Gedichtendagessay 2011 spreekt over 'De kleuren van alles of niets: engagement, waarneming en werkelijkheid in de literatuur.' Aansluitend bezoek je het Letterenhuis en ontvang je een ...

Gezocht: onderwijsinspecteurs

14 december 2010

Heb je altijd al bij de onderwijsinspectie willen werken en de kwaliteit van het onderwijs mee willen bewaken? Wie al acht jaar in dienst is in een school (alle onderwijsniveaus), CLB, hogeschool of universiteit of andere relevante ervaring heeft, kan zich kandidaat stellen. Neem in het voorjaar van 2011 deel aan de generieke proef die de ...

Nieuwe cao's voor onderwijs

10 december 2010
Belangrijk!

De Vlaamse Regering en de sociale partners bereikten vandaag een akkoord van cao voor de verschillende sectoren binnen het onderwijs voor de jaren 2010-2011. De bedoeling is met deze akkoorden tegemoet te komen aan een aantal belangrijke verzuchtingen op het terrein.De cao's bevatten nieuwe kwaliteitsmaatregelen in vijf clusters:

Vlaamse vijftienjarige leerlingen supertop in lezen

07 december 2010
Belangrijk!

Vlaamse vijftienjarige leerlingen zijn toplezers. Dat blijkt uit Pisa2009, een internationaal vergelijkende studie van de Oeso naar 'leesvaardigheid'. In Europa moet Vlaanderen enkel voor Finland de duimen leggen, internationaal enkel voor vijf Aziatische landen, Canada en Nieuw-Zeeland. Maar er zijn ook minpunten. Gedurende de laatste tien jaar ...

Eén Europese ruimte voor beroepsopleidingen

07 december 2010
Belangrijk!

- Meer aandacht schenken aan leerresultaten en competenties en werk maken van het erkennen van competenties verworven buiten het onderwijs (EVC).- Meer samenwerking tussen onderwijsverstrekkers (ook leraren) en de bedrijfswereld (ook de sociale partners).- Beroepsonderwijs en -opleiding beschouwen als een volwaardig middel om een beroep aan ...

Schrijf mee met het Klein Dictee

07 december 2010

Schrijf jij voor de buis mee met het Groot Dictee der Nederlandse Taal? En ben je daarna gefrustreerd omdat de tekst doorspekt is met vreemde en moeilijke woorden die je anders nooit tegenkomt én omdat de spellingsregels strenger worden toegepast? De Taaltelefoon van de Vlaamse overheid deelt deze frustratie en lanceert daarom het Klein ...

Dag van de cultuureducatie: het nieuwe ik, groeien in cultuur

07 december 2010

Het thema van de 'Dag van de cultuureducatie 2011' is 'Het nieuwe ik ... groeien in cultuur'. Identiteitsvorming en -ontwikkeling en hoe cultuureducatie daarin een rol kan spelen, staan centraal. Leraren vormen immers een belangrijke schakel in de vorming van identiteit en cultureel zelfbewustzijn bij kinderen, jongeren en volwassenen. Het ...

Ontdek stages en navormingen rond ondernemerschap

07 december 2010

Kom op 14 januari 2011 naar het slotevent van Proleron (Professionalisering van leraren en docenten rond ondernemerschap) over netwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld. Dat vindt plaats in Brussel. Je verneemt de resultaten van Proleron I en je maakt kennis met de nieuwe formule van Proleron II. Daarin wordt de doelgroep uitgebreid: naast ...

Subsub