Deeltijds kunstonderwijs

RSS Feed

Geen proeftijd bij uitbreiding benoeming

Gemeenschapsonderwijs

30 juni 2004

Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs moeten niet langer een proeftijd (12 maanden) vervullen als hun benoeming wordt uitgebreid. Voorwaarde is dat deze uitbreiding gebeurt in hetzelfde ambt als waarvoor u al deeltijds benoemd bent. Dat staat in de omzendbrief over de vaste benoeming.Sinds 1 september 2002 zijn vaste benoemingen in een ...

Speciaal kindje in uw klas?

30 juni 2004

Tijdens de zomervakantie herneemt Canvas twee Kwesties-reportages over onderwijs. Op maandag 16 augustus om 21 uur is de reportage 'Zit nu toch eens stil!' (Roland Cuypers) over kinderen met ADHD aan de beurt. De week daarna volgt 'Wie is dat rare kindje in de klas?' (Márti Molnár) over drie kinderen met een ernstige handicap die school lopen in ...

Soepeler inschrijvingsrecht

Ook voor Brussel

23 juni 2004

Elke leerling heeft recht op een inschrijving in de school en vestigingsplaats die zijn ouders kiezen. Dat stelt het decreet op de gelijke onderwijskansen (GOK). Dit basisprincipe is nu op twee punten versoepeld. Broers en zussen krijgen vanaf het schooljaar 2004-2005 voorrang bij hun inschrijving in eenzelfde school. En Nederlandstalige kinderen ...

Gebruik gratis IBM-software

ICT-coördinatoren

23 juni 2004

Leraren en scholen mogen voor pedagogische of onderzoeksdoeleinden gratis gebruik maken van IBM-software. Een omzendbrief verduidelijkt het aanbod en de werkwijze en beschrijft de programma's. Om op het aanbod in te gaan, moeten scholen zich registreren. Dat gebeurt bij voorkeur door de ICT-coördinator. Individuele leraren kunnen zich niet los van ...

Hoe word ik inspecteur?

23 juni 2004

Leraren die minstens tien jaar dienstanciënniteit hebben, kunnen deelnemen aan een selectieproef voor inspecteur voor het secundair onderwijs. Er zijn selecties voor verschillende vakgebieden (bijvoorbeeld voeding, aardrijkskunde …) van het gewoon en buitengewoon secundair. Wie slaagt voor een schriftelijke en mondelinge proef, wordt gedurende ...

Scholen kopen 'nieuwe' hardware

23 juni 2004

Scholen kopen meer laptops en investeren in scanners, digitale fotoapparaten en projectoren. Daarmee zit de aankoop van 'nieuw' IT-materiaal in de lift. Steeds meer scholen bouwen ook een draadloos netwerk uit en investeren meer in opleiding voor leraren. Ruim de helft (52 %) van de computers in basisscholen heeft vandaag een internetaansluiting. ...

Aanvraagformulier tijdelijke bezoldiging afgeschaft

23 juni 2004

Leraren die tijdelijk zijn aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt voor een periode waarin de zomervakantie begrepen is, moeten vanaf deze zomervakantie geen formulier meer invullen om de uitgestelde bezoldiging definitief te verwerven. U ontvangt tijdens deze zomervakantie voor het laatst een uitgestelde bezoldiging, vanaf zomervakantie ...

Tijdelijken doorbetaald vanaf zomervakantie 2005

16 juni 2004

Leraren die tijdelijk zijn aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt voor een periode waarin de zomervakantie begrepen is, ontvangen tijdens deze zomervakantie voor het laatst een uitgestelde bezoldiging. Vanaf zomervakantie 2005 wordt u gewoon doorbetaald. Daarvoor tekent u deze maand al een omzendbrief. Tijdelijke personeelsleden worden ...

Meer en vroeger talen aanleren

16 juni 2004

In de meeste Vlaamse lagere scholen krijgen de leerlingen van de derde graad Frans. Dat is vanaf volgend schooljaar ook wettelijk verplicht in Vlaanderen en in de faciliteitengemeenten. De huidige regeling voor Brussel verandert niet. Daarnaast kunnen scholen op vrijwillige basis en in overleg met directie, leraren en ouders starten met ...

Bekwaamheidsbewijzen en ambten on line

16 juni 2004

Voortaan gaat u via 'BBaO on line' na welke bekwaamheidsbewijzen in aanmerking komen voor een ambt in het basisonderwijs of voor leermeester godsdienst. Een bekwaamheidsbewijs is een basisdiploma, eventueel aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Het geeft toegang tot een ambt in het basisonderwijs.Een gecoördineerd overzicht ...

Kijk en luister naar kunst

16 juni 2004

Uw leerlingen maken op een interactieve manier kennis met muziek, theater, beeldende kunst, dans en multimedia via Blikopener. Dat is een methode om kinderen te leren kijken en luisteren naar kunst, ontwikkeld door Canon Cultuurcel, samen met kunstenaars en docenten. In de klas bekijkt u de kunstvormen aan de hand van een spel of bespreekt u de ...

Meer verkeersopvoeding in de klas

16 juni 2004

U wil met uw klas verder gaan dan de klassieke verkeersopvoeding? De nieuwe themabundel 'verkeer' van Milieuzorg op School (MOS) geeft suggesties om met leerlingen aan mobiliteit te werken en zoekt met hen naar milieuvriendelijke alternatieven voor de auto. U vraagt de themabundel op via uw provinciale MOS-begeleider: vanaf 21 juni ligt hij ...

Schoolreis: wat met ongevallen?

09 juni 2004

Vertrekt u binnenkort op schooluitstap met uw leerlingen? Check dan vooraf de verzekeringspolis van uw school. Als begeleidende leraar bent u bijna altijd aansprakelijk als een leerling een fout begaat en daardoor schade berokkent aan een medeleerling of een andere persoon. Maar die aansprakelijkheid vervalt als u uw taak zorgvuldig heeft ...

Extra vakantiegeld voor schoolverlaters

09 juni 2004

Wie jonger is dan 25 jaar en binnen de vier maanden na zijn opleiding aan de slag is in het onderwijs, kan voor dat jaar een volledig vakantiegeld krijgen. Wie bijvoorbeeld op 30 juni 2003 zijn lerarendiploma behaalde en op 1 oktober 2003 in dienst trad, krijgt ook vakantiegeld voor de periode van januari tot september 2003. Dat gebeurt niet ...

Leraren zijn minder ziek

07 juni 2004

Leraren waren in 2003 minder ziek dan in 2001. Het ziekteverzuim bedroeg 4,26 %, in 2001 was dat nog 5,28 %. Twee op drie leraren meldden zich nooit ziek. Het gemiddeld aantal ziektedagen per leraar is gedaald van 19,21 in 2001 naar 15,56 in 2003. In absolute cijfers daalde het aantal ziektedagen tussen 1999 en 2003 met 250 000 of meer dan 10 %. ...

Download gratis IBM-software

03 juni 2004

Leraren en scholen maken voortaan gratis gebruik van IBM-software. De Vlaamse overheid en de onderwijskoepels sloten hierover een overeenkomst af met IBM. Via een licentie downloadt u de programma's Lotus, Websphere, Tivoli, DB2 Information Management en Rational voor pedagogische of onderzoeksdoeleinden. Leraren en leerlingen mogen deze ...

Vraag uw tijdelijke aanstelling aan

02 juni 2004

Als u op 30 juni 2004 720 dagen dienstanciënniteit heeft - waarvan 600 effectief gepresteerd en gespreid over ten minste drie schooljaren - komt u in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Leraren bouwen het recht op een TADD op als ze aan die voorwaarden voldoen. Bij een tijdelijke aanstelling krijgen ze voorrang ...

Leraar van het jaar verkozen

02 juni 2004

Kleuterleidster Hilde Christis is 'Leraar van het jaar'. Ze werd genomineerd door directie, collega's, leerlingen, ouders, CLB-medewerkers en zorgbegeleider. Juf Hilde geeft les aan 28 kleuters in de derde kleuterklas van de Icarusschool in Kinrooi. Dit jaar was de titel 'Leraar van het jaar' voorbehouden voor een kleuterleid(st)er. 200 ...

Leraar als professional, teamspeler en coach

26 mei 2004

Leraren zijn pedagogische en didactische professionals die vertrekken vanuit hun vakdeskundigheid en hun kennis van leerlingen. Ze beschikken over een breed scala aan didactische werkvormen. Leraren zijn sterke teamspelers: ze pakken gezamenlijk problemen aan, ontwikkelen samen leermateriaal en leren van elkaar. De leraar wordt een coach die kennis ...

Musica zoekt muziekleraren

26 mei 2004

Kinderen een muziekbad geven, hen warm maken voor muziek en hen leren bewust te luisteren. Zeg het u iets? Musica zoekt professionele muzikanten met een pedagogische basis of leraren met muzikale kriebels die daar werk van willen maken. Musica is een muziekeducatieve organisatie met muziekprojecten voor kleuter- en basisonderwijs in heel ...

Virussenplaag

26 mei 2004

Krijgt u voortdurend virusmeldingen in uw mailbox? Vergeet niet die mails regelmatig te wissen. LerarenDIRECT krijgt van verschillende abonnees de melding dat de nieuwsbrief niet kan worden bezorgd, omdat de mailbox vol zit. Hou daarom grote kuis en verwijder alle e-mails die u niet meer nodig heeft. Of zeg het voort aan ...

Projecten met de noorderburen

26 mei 2004

Leraren en directies van vijf Vlaamse academies krijgen de kans om volgend schooljaar samen te werken met collega’s van de Nederlandse Centra voor de Kunsten. Vijf duo’s van scholen wisselen ervaringen en ideeën uit rond één van deze vier thema’s: samenwerking met basisonderwijs, interne kwaliteitszorg en zelfevaluatie, ICT en vergroting ...

Jongere leraren in aantocht

19 mei 2004

In januari 2003 was een kwart van het bestuurs- en onderwijzend personeel vijftig jaar of ouder. Begin 2002 was dat nog een op drie. 33 % was tussen de 40 en 50 jaar oud, 26 % tussen de 30 en 40. 15 % van de leraren was jonger dan 30. In het basis- en het deeltijds kunstonderwijs zijn alle leeftijdsklassen vrij gelijkmatig verspreid. Met 19 % ...

Word bachelor of master

19 mei 2004

De graden van studenten die dit jaar afstuderen of al langer afgestudeerd zijn, worden vanaf 1 juli 2005 gelijkgeschakeld met de graden van bachelor of master. Als u een graduaatsdiploma heeft, mag u vanaf dan de titel 'bachelor' gebruiken. Als u een licentiaatsdiploma heeft, gebruikt u de titel 'master'. De Vlaamse regering keurde hierover een ...

Sporten met de lerarenkaart

19 mei 2004

Leraren sporten zich voortaan - met korting - fit. U kan met uw lerarenkaart terecht in meer dan 60 fitnesscentra. Er is ook een aanbod voor squashers, schaatsers, paintballers, vechters en klimmers. Om het aanbod in eigen streek te bekijken, klikt u op het postnummer van een gemeente of stad in uw buurt.

Lerarenkamer rookvrij?

19 mei 2004

Baant u zich dagelijks een weg door een mistgordijn in de lerarenkamer? Vanaf 1 januari 2006 heeft elke werknemer - dus ook het onderwijspersoneel - recht op een rookvrije werkomgeving. ‘De huidige hoffelijkheidsregel levert niet-rokers over aan de goodwill van hun rokende collega’s’, zegt staatssecretaris Van Brempt. Daarom werkt ze aan een ...

Europees geld voor uw ICT-project

19 mei 2004

Leraren of docenten die ICT integreren in hun lessen en hun ervaringen willen delen met andere Europese scholen, kunnen deelnemen aan het eLearning Programme van de Europese Commissie. Projecten die leerlingen of studenten bereiken die moeilijk toegang hebben tot nieuwe technologieën ('Bevorderen van digitale geletterdheid'), een virtuele dimensie ...

Uitstapprogramma nog niet aangepast

12 mei 2004

De webapplicatie die u helpt om uw uitstapplan 58+ te berekenen, is nog niet aangepast aan de verlenging van de overgangsregeling. Wie geboren is tussen 1 september 1952 en 31 augustus 1954 moet nog wat geduld oefenen. Zodra het programma is aangepast, leest u het in LerarenDIRECT.

Vakantie vanaf 30 juni?

12 mei 2004

In het basisonderwijs mogen scholen de laatste halve dag van het schooljaar de lessen schorsen voor opdrachten verbonden aan het einde van het schooljaar, zoals oudercontacten. Dat 30 juni dit schooljaar op een woensdag valt, verandert niets aan de regeling: de laatste halve schooldag is woensdagvoormiddag. Als de school de lessen schorst, mogen de ...

Cursus schoolsecretariaten op komst

Administratief personeel

12 mei 2004

In juni 2004 organiseert de administratie Basisonderwijs een praktijkgerichte opleiding voor medewerkers van schoolsecretariaten. Ambtenaren van het departement Onderwijs lichten van 14 tot 25 juni in iedere provincie een aantal onderwerpen toe. De administratie Basisonderwijs treft nog de laatste voorbereidingen. Volgende week bezorgt ...

Toetsen en lesmateriaal NT2

Centra voor volwassenenonderwijs en voor basiseducatie

12 mei 2004

Twee pakketten toets- en lesmateriaal (richtgraad 1.1 en 1.2 ) stofferen uw lessen Nederlands tweede taal (NT2). Het materiaal is bedoeld als inspiratiebron, niet als standaard. De centra en de Huizen van het Nederlands krijgen de pakketten gratis. Doel is de kwaliteit van het aanbod Nederlands tweede taal (NT2) te verbeteren en de lesgevers in de ...

Vlaamse diensten on line

05 mei 2004

Waar kan ik wat studeren? Wat kan ik verwachten als ik gebruik maak van het uitstapplan 58+? Het antwoord op deze vragen en nog heel wat meer informatie vindt u op de on-linedienstenwijzer van de Vlaamse Infolijn. Alle internetdiensten, elektronische nieuwsbrieven en discussiefora van de Vlaamse overheid zijn er per thema gegroepeerd. ...

Lerarenkorps groeit

05 mei 2004

Tussen 1994 en 2003 steeg het bestuurs- en onderwijzend personeel van 117 461 naar 127 200 of met 8,3 %. Dat komt onder andere doordat er meer leerlingen zijn. Vooral in het deeltijds kunstonderwijs en het buitengewoon basisonderwijs zitten er meer leerlingen dan tien jaar geleden. In het secundair onderwijs zitten er minder leerlingen, maar door ...

Virus Sasser wordt gevaarlijk

ICT-coördinatoren

05 mei 2004

Het virus Sasser krijgt de score 'gevaarlijk'. Sasser is een internetworm die zich niet via e-mail verspreidt maar zich via een lek in Windows nestelt op de systemen Windows 2000, NT & XP. Er bestaat al een b-versie. Via poort 445 probeert Sasser het schadelijke wormbestand te downloaden op uw pc. Het virus opent dan poort 9996, zodat de ...

Frans moet, andere taal mag

05 mei 2004

In de meeste Vlaamse lagere scholen krijgen de leerlingen van de derde graad Frans. Dat is nu ook wettelijk verplicht. Daarnaast kunnen scholen op vrijwillige basis en in overleg met directie, leraren en ouders starten met taalinitiatie Frans in de kleuterklas. Kinderen in een andere vreemde taal inwijden mag ook. Het Vlaams parlement keurde ...

Laatste rechte lijn voor MOS-logo

05 mei 2004

MOS-scholen (Milieuzorg Op School) moeten voor 15 mei hun aanvraag voor het MOS-logo naar hun provinciale begeleider sturen. De nieuwe 'Toelichtingsbrochure voor het aanvragen van het MOS-logo' legt uit wat MOS van de school verwacht. U vindt in de brochure ook een checklist. Scholen die een educatief milieuzorgproject organiseren en creatief en ...

Huizen van het Nederlands verankerd

05 mei 2004

Er komen acht Huizen van het Nederlands: één in elke provincie en één in de steden Antwerpen, Brussel en Gent. De Huizen van het Nederlands oriënteren anderstaligen naar het meest gepaste aanbod NT2. De intake, het testen en doorverwijzen gebeurt in één van de huizen of in een centrum van één van de opleidingsverstrekkers onder toezicht en ...

TBS-overgang verlengd

30 april 2004

De overgangsmaatregelen die gelden voor TBS-58+ (terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen) worden met twee jaar verlengd. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Als u vóór 1 september 2004 50 jaar wordt, kan u hiervan gebruik maken. Voor personeelsleden die tussen 1 september 1947 en 31 augustus ...

Europese anciënniteit

28 april 2004

Diensten die u als leraar gepresteerd hebt in het onderwijs in een lidstaat van de Europese Unie komen in aanmerking voor het berekenen van uw loon. Dit heet de geldelijke anciënniteit. Vanaf 1 mei 2004 tellen die diensten ook mee bij leraren die onderdaan zijn van de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Ze werden al vanaf 1 september 1999 ...

Leren wanneer u wil

28 april 2004

Wie wil leren wanneer en waar het past, doet een beroep op BIS: begeleid individueel studeren. BIS heeft een on line cursusaanbod Nederlands voor anderstaligen, Spaans, Frans, Engels en aardrijkskunde. U kan demo's bekijken en intekenen voor twaalf dagen gratis toegang tot een cursus naar keuze.BIS publiceert ook een nieuwe studiegids over het ...

De Eerste Lijn gebundeld

28 april 2004

De dossiers 'De Eerste Lijn' van Klasse zijn volledig bijgewerkt en gebundeld in één publicatie. Die staat ook op het web. Leraren en ouders kregen de dossiers via Klasse in twintig afleveringen (over drugs, faalangst, leren leren, holebi, pesten, ...). Bij twaalf onderwerpen maakte Vitaya korte reportages met getuigen, specialisten en advies. ...

Deeltijds beroepsonderwijs on line

28 april 2004

Het luik 'secundair onderwijs' van de website 'Onderwijsaanbod' is aangevuld met het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO). De website 'Onderwijsaanbod' biedt een overzicht van alle scholen uit het basis-, secundair, hoger, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs met adres, telefoonnummer, e-mail en webadres. U zoekt eerst per niveau en ...

Brussels Proms

28 april 2004

Tijdens de 'Kunstenpromenade' in het Paleis voor Schone Kunsten (PSK) in Brussel geniet u met uw leerlingen van verschillende concerten - harmonie, big band, rock en jazz … -, een dansvoorstelling of een tentoonstelling met kunstwerken van leraren en leerlingen van de Brusselse academies. Of u pikt er één van de tentoonstellingen uit die in het ...

Samen Europa maken

28 april 2004

Als u denkt aan een Europees project op school maar u weet niet goed hoe, dan kan u van 24 tot 27 november terecht op een internationaal contactseminarie in Brugge. U krijgt er informatie over het Europese Comenius-programma, het opzetten van kwaliteitsvolle schoolprojecten en de verschillende onderwijssystemen. U ontmoet er buitenlandse collega's ...

Kleur het schooljaar groen

28 april 2004

Potloden van ongelakt hout, lijm en stiften op basis van water, brooddoos en veldfles, schriften en bladen van gerecycleerd papier ...: het zijn enkele tips van stripfiguur BAS (bewuste aankoper van schoolgerief). BAS ondersteunt de campagne 'Ik kleur mijn schooljaar groen!' van het Vlaamse, Brusselse en Waalse gewest. Een folder en een poster ...

Eensluidende kopie hoeft niet meer

21 april 2004

Sinds 31 maart hoeft u niet langer uw diploma of andere officiële documenten voor eensluidend te laten verklaren. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Als overheidsdiensten aan burgers en bedrijven bepaalde documenten vragen, volstaat nu een gewone – goed leesbare - kopie. De overheid mag niet langer een burger naar de gemeente sturen om de ...

Toelichting overdracht HOSP

Centra voor Volwassenenonderwijs

21 april 2004

Er staat een gecoördineerde toelichting bij de verplichte of vrijwillige overdracht van bepaalde voortgezette opleidingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie (HOSP) van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) aan een hogeschool op de website van de administratie Hoger Onderwijs. U vindt er de gevolgen voor de personeelsleden, de ...

Vacature ES van Brussel naar Luxemburg

21 april 2004

Door een mutatie verschuift de vacature van leraar informatica en geïntegreerde wetenschappen van de Europese school Brussel III naar die van Luxemburg. Kandidaten die gesolliciteerd hebben voor de vacature in Brussel III en hun sollicitatie handhaven voor de functie in Luxemburg, melden dit zo snel mogelijk schriftelijk aan Marie-Jeanne De ...

Geld voor uw project

21 april 2004

Lerarenteams kunnen via DynaMo² nog tot uiterlijk 1 mei 2004 financiële steun vragen voor een project in het schooljaar 2004-2005. Denkt u aan een alternatieve sportdag, een mini-natuurreservaat, uw eigen Europese verkiezingen…? Groene, gezonde, muzische of muzisch-creatieve, sportieve, bedrijvige, democratische, sociale, … projecten komen in ...

CANONier gezocht

21 april 2004

Heeft u een brede kijk op het 'onderwijs-cultuurveld'? Wil u culturele projecten voor het onderwijs uitdenken, opvolgen en begeleiden of samenwerken met kunsteducatieve organisaties? Canon, de cultuurcel van het departement Onderwijs, legt een wervingsreserve aan voor een nieuwe medewerker. Vastbenoemde leraren uit het basis-, secundair, hoger of ...

M/V met talent

21 april 2004

Er zitten meer jongens dan meisjes in het kleuter- en lager onderwijs. Dat is een weerspiegeling van de geslachtsverdeling in die leeftijdscategorieën. Maar bijna dubbel zoveel jongens als meisjes volgen buitengewoon onderwijs. 80 % van de onderwijzers zijn vrouwen, bij het bestuurspersoneel is dat maar 35 %.Dat blijkt uit 'Het basisonderwijs ...

Meer rechten voor contractuelen

02 april 2004

Vier nieuwe categorieën contractuelen die hun wedde ontvangen van het departement Onderwijs (codo's), kunnen vanaf 1 april 2004 rechten opbouwen om vast benoemd te worden. Het gaat om de codo's die in juni 2003 waren tewerkgesteld: (1) in een administratieve functie in het secundair onderwijs, (2) in het deeltijds kunstonderwijs of (3) in het ...

Bevallingsverlof telt voor TADD

02 april 2004

Vanaf het schooljaar 2004-2005 telt het bevallingsverlof - met een maximum van 210 dagen - mee voor de 600 dagen effectieve prestaties die u nodig heeft om het recht op TADD te verwerven. Ook de periodes van moederschapsbescherming of van verwijdering uit risico op een beroepsziekte tellen mee. Wie voorheen omwille van een zwangerschap niet aan ...

Subsub