CLB

RSS Feed

Maartsalaris weer op normaal niveau

25 maart 2009
Jobwijzer

Bij de uitbetaling van je salaris van februari 2009 werd rekening gehouden met de ‘Vlaamse jobkorting’. Voor de meeste leraren leidde dat tot een hoger nettosalaris. Hou er rekening mee dat deze korting een éénmalige maatregel was. Dit betekent dan ook dat je nettosalaris – als je beroepssituatie niet veranderd is - weer zal dalen in maart ...

Nieuwe volledige cultuur- en vrijetijdsagenda online

25 maart 2009
Tip van de week

CultuurNet Vlaanderen lanceert een nieuwe website UiTinVlaanderen.be, de opvolger van cultuurweb.be. Met een nieuwe naam en design, maar ook verbeterde functies en een uitgebreidere vrijetijdsinhoud wil de site uitgroeien tot dé referentie voor cultuur en vrije tijd in Vlaanderen en Brussel. Steeds meer steden, gemeenten, regio's en provincies ...

Gezocht: identiteit (voor moslims m/v)

25 maart 2009

Op welke problemen botsen jonge moslims in Vlaanderen? Welke rol speelt geloof in de zoektocht naar identiteit bij moslimjongeren? Bestaat er zoiets als een Europese islam? Hoe kan de Koran vrouwen emanciperen? Op deze en andere vragen antwoorden islamitische denkers. Op 15, 16 en 17 april zijn ze te gast in Antwerpen, Gent, Leuven of Genk om deel ...

Eén jaar verplicht naar de kleuterklas

18 maart 2009

Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een Nederlandstalige basisschool als ze het jaar ervoor minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterklas. Als dat niet het geval is, leggen de kinderen een taaltoets af. Wie onvoldoende Nederlands kent, gaat eerst nog een jaar naar de ...

Heb je ‘beroepsgeheim’?

18 maart 2009
Jobwijzer

Als leraar heb je geen beroepsgeheim. Je bent dus niet wettelijk verplicht om gevoelige informatie geheim te houden. Maar daarom mag je die niet aan om het even wie doorgeven. Je hebt wel ‘ambtsgeheim’: je moet voorzichtig omgaan met vertrouwelijke informatie. In het belang van het kind mag je informatie over een leerling wel delen met andere ...

1 klik = 1 euro voor zuiver water

18 maart 2009
Tip van de week

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. In derdewereldlanden zorgen het gebrek aan goede hygiënische omstandigheden en aan zuiver drinkwater voor gezondheidsproblemen. Daarom ondersteunt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) verschillende waterprojecten in de derde wereld. Ook je leerlingen kunnen bijdragen: voor elke klik op de ...

Gezocht: bijnamen van leraren

18 maart 2009

De Vliegende Aap, de Pipo of Koperen Jacky … Leeft in jouw school nog de traditie om leraren te vereren met een bijnaam? Heb je er zelf een? Hoe gaan jij en je collega’s daarmee om? Weet je vanwaar je bijnaam komt? Klasse plant een reportage over bijnamen en wil je verhaal horen. Mail het naar

1 000 scholen dromen

11 maart 2009

Een overrompeling voor Droom Je School. Bijna 1 000 inzendingen waaiden de redactie van Klasse binnen. Veel scholen durfden de uitdaging aan om met de hele scholengemeenschap te dromen. Een professionele jury screent nu alle droomprojecten. Per provincie gaan twintig projecten naar de volgende ronde. Daaruit kiezen kinder- en ...

Je mening over ond.vlaanderen.be

11 maart 2009

Hoe tevreden je bent over www.onderwijs.vlaanderen.be, de officiële website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming? Daarnaar voert het onafhankelijke onderzoeksbureau GfK Significant onderzoek in opdracht van het Ministerie. Ook jouw mening telt. Vul de online vragenlijst in. ...

Gezocht: inspecteur voor de onthaalbureaus

11 maart 2009

De kwaliteit van de cursus maatschappelijke oriëntatie en van de trajectbegeleiding bij de onthaalbureaus inhoudelijk controleren. Dat doet de ‘inspecteur voor de onthaalbureaus’. Interesse? De onderwijsinspectie van het departement Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Team Inburgering zijn op zoek naar geschikte ...

Gezocht: medewerker natuur en milieu-educatie

11 maart 2009

De portaalsite van de dienst Natuur- en Milieu-educatie (NME) en hun inventaris beheren en de contacten met het NME-werkveld verzorgen. Dat worden de taken van de nieuwe medewerker van de dienst Natuur- en Milieueducatie (NME) van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.Interesse? Vastbenoemde leraren (lager secundair onderwijs) komen in ...

Klasse zoekt getuigenissen over medicijnen op school

04 maart 2009

Wat als een kind ziek wordt op school? Geeft het secretariaat een pilletje? Gebruikt de school placebo's? Een goedbedoeld medicijn kan neveneffecten veroorzaken. Of leerlingen maken misbruik van de situatie en komen bij de minste pijn om een medicijn vragen. En wat met leerlingen die elke dag een medicijn (bv. Rilatine) nodig hebben? Klasse ...

Gezocht: redacteur (m/v) voor Klasse

04 maart 2009

Reportages schrijven, interviews afnemen, (eind)redactie verzorgen, campagnes bedenken, acties organiseren … voor het tijdschrift Klasse voor Ouders. Dat zijn de taken van de redacteur naar wie Klasse op zoek is. Je werkt in Brussel, maar je bent mobiel voor reportages in heel Vlaanderen. Heb je een passie voor opvoeding en onderwijs, ben je ...

Gezocht: coördinator en pedagogisch stafmedewerker

04 maart 2009

Zin om de werking rond mondiale en interculturele vorming in het secundair onderwijs uit te bouwen? Studio Globo zoekt daarvoor een voltijdse (of 4/5de) coördinator. Om het vormingsaanbod pedagogisch te coördineren, zoekt Studio Globo ook een halftijdse pedagogische stafmedewerker. Vastbenoemde leraren nemen voor deze functies verlof wegens ...

Een extraatje op je salarisbrief

18 februari 2009
Jobwijzer

Het salaris dat je eind februari ontvangt, kan aanzienlijk hoger zijn dan anders. Dat komt door de ‘Vlaamse jobkorting’: een korting op de personenbelasting die de Vlaamse Regering sinds 2007 geeft aan werknemers die in het Vlaamse Gewest wonen. Die gold toen enkel voor de laagste inkomens en werd maandelijks verrekend in de bedrijfsvoorheffing ...

Pesten op het werk: getuigenissen gezocht

18 februari 2009

Werd of word je gepest door collega’s? Heb je een collega die het slachtoffer is van pesterijen? Klasse plant een reportage over pesten op school, niet door de leerlingen, maar door collega’s. Ben je bereid je verhaal te vertellen? Stuur dan een e-mail met je verhaal naar

Loop met Klasse 20 km door Brussel voor Vredeseilanden

18 februari 2009

De twintig kilometer door Brussel loop je met Klasse voor je eigen prestige (die tijd van vorig jaar verbeteren), de sfeer (samen met twintigduizend andere lopers en vele duizenden supporters) én het goede doel (geld inzamelen voor projecten van Vredeseilanden in Afrika). Wie bij het Klasse-team inschrijft, krijgt op zondag 31 mei opnieuw een warm ...

Maak kennis met de standaard ‘Mondgezondheid’

18 februari 2009

Hoe screent het CLB de mond op de meest efficiënte manier: wat moet er nagekeken worden en bij wie? Experts van de Vlaamse universiteiten geven tijdens een studiedag toelichting bij het melkgebit, een goede mondhygiëne, tandbederf of cariës, gezonde eet- en drinkgewoonten en regelmatig bezoek aan de tandarts. Er wordt ook aandacht besteed aan de ...

Geen enkele jongere achterlaten

11 februari 2009

Een engagementsverklaring van onderwijsminister Vandenbroucke en welzijnsminister Heeren moet ervoor zorgen dat jongeren in instellingen makkelijker doorstromen naar de school. Ook de netten,de koepels, de clb's en de Bijzondere Jeugdzorg scharen zich achter de verklaring. Doel is om geen enkele jongere 'achter te laten'. De instellingen engageren ...

Leerproblemen vaststellen en behandelen

11 februari 2009

Hoe stel je leerproblemen vast en hoe behandel je ze? Dat is de centrale vraag tijdens de studiedag ‘Diagnostiek en behandeling van leerproblemen: vanzelfsprekend...evidence-based!?’. Op de praktijkmarkt leer je uit voorbeelden van scholen. Specialisten diepen het thema uit tijdens een aantal lezingen. Er zijn ook uitgeverijen aanwezig. ...

Crisis op school

04 februari 2009

Vier op vijf scholen hebben geen noodplan als er bijvoorbeeld een ernstig busongeluk gebeurt tijdens een schoolreis of als er een salmonellabacterie opduikt in de schoolmaaltijd. Dat blijkt uit een peiling van School- en Lerarendirect. Wat doe je als er ontploffingsgevaar is in het chemielokaal? Of een geval van zelfdoding? Veel tijd is er niet. En ...

IBAN en BIC vervangen rekeningnummer

04 februari 2009
Jobwijzer

De uitbetaling van je salaris voor de maand januari 2009 gebeurde voor het eerst volledig volgens het SEPA-formaat (Single Euro Payments Area). Die ééngemaakte Europese betaalruimte gebruikt niet langer 'nationale' rekeningnummers, maar wel het International Bank Account Number (IBAN) en de Bank Identifier Code (BIC).De overheid vervult daarin ...

Zeventig workshops over ict

04 februari 2009

Kunnen leerlingen leren via een digitaal bord? Hoe creatief kan je zijn met digitale foto’s? Welke software op het web is ideaal voor de kleuterklas? Wat haal je als gevorderd gebruiker uit Excel? Wat bieden Apple, Microsoft, Linux … voor het onderwijs? Achter elke vraag staat een workshop tijdens de veertiende ict-praktijkdag van KlasCement. ...

Vertel het verder

04 februari 2009

Laat je meevoeren met de mooiste verhalen van Vlaamse, Waalse, Franse, Duitse, Canadese, Italiaanse, Portugese, Spaanse en Nederlandse vertellers tijdens het veertiende Internationale Vertelfestival. Dat vindt plaats van 20 tot 28 april in Landcommanderij Alden Biesen. Tijdens de week is er een aangepast programma voor kleuter-, basis-, secundair ...

Gezocht: projectmedewerker volwassenenonderwijs

04 februari 2009

Ben je vertrouwd met de erkenning van elders verworven kwalificaties (EVK) in het volwassenenonderwijs? Wil je centra ondersteunen om een vrijstellingenbeleid te ontwikkelen? De Stuurgroep Volwassenenonderwijs (StuV), een netoverschrijdend samenwerkingsverband, is voor een nieuw netoverschrijdend project op zoek naar een projectmedewerker. Het ...

Praktijktoets met 8 500 leerlingen bevestigt nut leerzorgkader

28 januari 2009

Het leerzorgkader, dat er vanaf 2010 geleidelijk aankomt in het basis- en secundair onderwijs om elk kind zorg op maat te bieden, heeft een eerste grootschalige wetenschappelijke praktijktoets doorstaan. De centra voor leerlingenbegeleiding (clb) gingen voor 8 500 leerlingen na waar ze volgens de nieuwe regels terecht zouden komen. Een grote ...

Dicht ze op 29 januari

28 januari 2009

Met een poëziebundel, lessuggesties en prijzen legt Poetry International de basis voor de Gedichtendag. Tijdens hét poëziefeest van Vlaanderen en Nederland pakken scholen, bibliotheken en culturele instellingen uit met ruim driehonderd activiteiten. Maakt jouw school die dag ook ruimte voor poëzie? Of mag het iets meer zijn? Op de website van ...

Recht op ziek zijn, recht op onderwijs

28 januari 2009

Kinderen die langdurig ziek zijn en niet naar school kunnen gaan, kunnen wekelijks vier uur onderwijs aan huis krijgen. Daarnaast zijn er acht ziekenhuisscholen en onderwijsprojecten in twaalf kinderpsychiatrische diensten. Er zijn ook extra initiatieven zoals Bednet en vrijwilligersorganisaties. Om de mensen achter al deze initiatieven met ...

Gezocht: vrijwilligers voor project leerachterstand bij allochtone kinderen

28 januari 2009

Wil je als vrijwilliger de leerachterstand bij allochtone kinderen helpen wegwerken en kan je je minstens vier keer per maand na de schooluren vrijmaken? Dan is de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) naar jou op zoek. Het jonge en innoverende onderwijsproject IQRA-Vlaanderen, dat actief is in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, werkt samen met ...

Bis krijgt bisnummer

21 januari 2009

Als je op zoek bent naar gratis lesmateriaal, kan je voortaan terecht op een nieuwe subsite van KlasCement. Die bundelt het cursusmateriaal van Bis, het vroegere afstandsonderwijs van de Vlaamse overheid. Je vindt er cursussen met computeractiviteiten en syllabi. Gebruikers mogen het materiaal herwerken en kunnen aan de slag met fragmenten, ...

Belgopocket beantwoordt je vragen

21 januari 2009

Hoe zit het met griepvaccinaties? Wat moet ik doen om een eerste job te vinden? Waar kan ik terecht als ik het slachtoffer ben van discriminatie? Dagelijks stellen burgers de meest uiteenlopende vragen aan de federale overheid. Heldere antwoorden op 95 dergelijke vragen vinden ze in de nieuwe editie van de Belgopocket, een handig zakboekje van de ...

Gezocht: medewerkers voor de Dienst Beroepsopleiding

21 januari 2009

De Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het departement Onderwijs en Vorming is op zoek naar drie medewerkers die een modulair onderwijssysteem in het deeltijds beroepssecundair onderwijs mee willen ontwikkelen. Het gaat om één medewerker binnen de sector handel-administratie-distributie en één binnen de sector metaal-elektricteit-kunststoffen. Op ...

Is je bedrijfsvoorheffing wel correct?

14 januari 2009
Jobwijzer

Je burgerlijke staat, het aantal gezinsleden dat je ten laste hebt … spelen een rol bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing die op je loon ingehouden wordt. Je hebt er alle belang bij dat dit juist gebeurt. Als je gezinssituatie onlangs veranderd is, vraag je het best aan je schoolsecretariaat of al je gegevens op de meest recente ...

Samen spijbelen aanpakken

14 januari 2009

Het Spijbelteam van het departement Onderwijs en Vorming heeft de afgelopen jaren met het SpijbelActiePlan belangrijke stappen gezet om spijbelen te voorkomen en aan te pakken. Dat deed de ploeg niet in haar eentje. Daarom wil ze samen met minister Vandenbroucke iedereen die een rol heeft gespeeld, bedanken tijdens een afsluitend evenement. Alle ...

Werk voor durvers

14 januari 2009

Op www.durvers.be vinden leraren en leerlingen uit het laatste jaar lager onderwijs en het eerste jaar secundair onderwijs een hele reeks soms onbekende beroepen en sectoren. Bij de website hoort de cd-rom 'Wie wordt wat? Werk voor durvers'. Zoë, Sam, Dave en Mo nemen de leerlingen mee op een tochtje door hun stad. Telkens een beroep in het ...

Reuzepas wint

14 januari 2009

Vóór de kerstvakantie kon je de herkomst van de naam van je school verklaren via een mail naar Lerarendirect. De antwoorden waren creatief, origineel en verrassend. Uit de inzenders lootte een onschuldige hand basisschool De Reuzepas uit Oud-Turnhout. De school ontvangt nog deze week een waardebon van 50 euro. ‘Reuzepas’ is de naam van een ...

Levenslang leren in je mailbox

14 januari 2009
Europa

Nieuws, aandachtspunten en achtergrondinformatie over het Europese programma ‘Een Leven Lang Leren’ (LLP) en verwante programma's zoals o.a. Europass, Erasmus Belgica, Tempus... lees je vanaf nu in een maandelijkse e-brief. EPOS vzw, het Nationaal Agentschap in Vlaanderen voor LLP biedt deze aan. Abonneer je via de website. Daar vind je ook ...

Als kinderen zich zorgen maken

07 januari 2009

Waarover maken jongeren in Vlaanderen zich zorgen? En waar vinden ze een antwoord op hun vragen daarover? Dat onderzocht de School for Mass Communication (KULeuven) in opdracht van het Vlaams Informatiepunt Jeugd. De grootste bekommernis van kinderen (10-12 jaar) én van tieners (12-18 jaar) blijkt goede punten halen op school. Ze maken zich ook ...

Droom Je School: 5 000 euro voor vijftig scholen

07 januari 2009

Leraren, directie, leerlingen, ouders en buurt: steek de koppen bij elkaar en bedenk een sterk, origineel droomproject waar iedereen in je school beter van wordt. Maak van de school een leukere, warmere en fijnere plaats. Droom je project bij elkaar vóór 1 maart 2009. Een jury van kinderen en jongeren kiest vijftig geweldige plannen uit: die ...

Tienkamp voor gelijke onderwijskansen

TV.Klasse

07 januari 2009

Internationaal scoren Vlaamse leerlingen goed. Maar de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen is groot. Daarom zette het beleid van meet af aan in op gelijke kansen. ‘Die strijd voor gelijke kansen is een echte tienkamp’, zegt onderwijsminister Vandenbroucke, ‘maar de prijs voor gelijke kansen slepen we enkel in de wacht als we op élke ...

Hoe divers zijn je leerlingen, collega’s en school?

07 januari 2009
Tip van de week

Hoe gaan je leerlingen om met diversiteit? Hoe doe je dat zelf? Stimuleer je je leerlingen, hun ouders, je collega’s om open te staan voor ‘anders zijn’? Doet je school dat ook? Dat kom je te weten aan de hand van de ‘DiversiteitsSCreening Onderwijs’ (Disco). Met deze drie digitale testen ga je na hoe je leerlingen, jezelf en je school ...

Gezocht: projectmedewerkers Vlor

07 januari 2009

Voor het kortlopende project 'Praktijkgericht onderwijsonderzoek' is de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) op zoek naar een wetenschappelijk en een onderwijskundig projectmedewerker. Vastbenoemde leraren nemen voor deze opdracht verlof wegens opdracht ('detachering'). Het project loopt tot 30 november 2009. Kandideren doe je uiterlijk 16 januari.

Subsub