CLB

RSS Feed

'Je zoon heeft een C-attest'

28 juni 2006

Je rode (groene?) balpen is bijna leeg. Na een pak verbeterwerk beslis je tijdens de deliberatie mee welk attest een leerling krijgt op basis van de studieresultaten. Je bespreekt ook de houding en bepaalt mee of een leerling volgend jaar nog welkom is. Misschien heeft een leerling niet zo'n goede punten of laat zijn gedrag te wensen over. Ook ...

Schoolresultaten mogen niet zomaar online

28 juni 2006

Je school mag de resultaten van haar leerlingen niet bekendmaken zonder dat de ouders (of de meerderjarige leerlingen) dat toestaan. Dat zegt de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze kan de toestemming wel vooraf vragen, bijvoorbeeld door op te nemen in het schoolreglement dat ze resultaten publiek maakt. Als een leerling zich ...

'Niets vergeten? Eerst bloed geven!'

28 juni 2006
Tip van de week

Vóór je na een druk schooljaar naar rustiger oorden vertrekt, kan je misschien eerst bloed gaan geven. Dat is het thema van de zomercampagne van het Rode Kruis. Met 'Niets vergeten? Eerst bloed geven!' wil het gekende en nieuwe donors aansporen om nog snel even bloed te geven voor ze op vakantie vertrekken. Daarmee mikt het Rode Kruis ook en ...

Zet jouw (waan)zinnige vakantie op het web

28 juni 2006

62 dagen zon, zee en strand. Wordt dat jouw grote vakantie? Waarschijnlijk niet. Leraren vallen in juli en augustus niet in een comateuze zomerslaap. Dat bewijzen de vele reiskaartjes die Klasse ontvangt én de berichten van lezers die hun passie voor onderwijs niet kwijtraken. Zo fietste directeur Jos Everts afgelopen zomer voor Russische ...

Gezocht: medewerker bij Vlaamse Scholierenkoepel

28 juni 2006

Wil je graag werken rond gelijke onderwijskansen (gok)? De participatie van leerlingen in de lokale overlegplatforms (lop's) begeleiden en ondersteunen? Dan kan je aan de slag als gedetacheerde leraar bij de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Ervaring met leerlingenparticipatie is een belangrijke troef. Leerlingen informeren en sensibiliseren in ...

Gezocht: team creatieve geesten

28 juni 2006

Creatieve kriebels? Voor de vormgeving van de tijdschriften van Klasse werft het ministerie van Onderwijs en Vorming twee grafisch ontwerpers aan. Ook een webdesigner en webdeveloper kunnen aan de slag. Die staan in voor het design en de ontwikkeling van websites en webtoepassingen, e-brieven en grafische creaties. Naast de vereiste kennis en ...

Gezocht: projectleider voor droomfabriek

28 juni 2006

Leerlingen hun droom helpen waarmaken. Dat wordt de taak van de projectleider van de 'Droomfabriek' bij Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo). Vlajo is bekend van mini-ondernemingen in secundaire scholen en plant nu een uitbreiding naar zes- tot tienjarigen. Je steekt samen met de leerlingen en een vrijwilliger uit het bedrijfsleven een project in ...

Gezocht: inspecteur basisonderwijs

21 juni 2006

Ambitie om inspecteur te worden? Tot en met vrijdag 18 augustus kan je je kandidaat stellen om deel te nemen aan een selectieproef voor een wervingsreserve van inspecteurs basisonderwijs. De reserve blijft vier jaar na de beslissing van de examencommissie geldig. Zowel kandidaten uit het Gemeenschapsonderwijs, het vrij als het officieel onderwijs ...

Een genderbewuste studiekeuze

21 juni 2006

Maken meisjes in jouw scholen andere studiekeuzes dan jongens? Hoe bereid jij hen voor op die keuze? Binnen de Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming loopt in dat kader van 1 december 2005 tot 30 november 2007 het ESF-project 'Ankie'. Een handleiding en draaiboek helpen je om je leerlingen voor te bereiden ...

Bednet: afstandsonderwijs voor langdurig zieke kinderen

14 juni 2006

Langdurig zieke kinderen via het internet met hun eigen leraar en hun klasgenoten verbinden en via 'afstandsleren' hun achterstand beperken. Dat wil de vzw Bednet realiseren. Vanaf oktober lanceert Bednet zijn vernieuwde website en een sensibiliserings- en scholenactie. Voor het basisonderwijs is er een wedstrijd om een 'bednet' te maken voor een ...

Vakantiegeld is onderweg

14 juni 2006
Jobwijzer

Als je je loon krijgt van het ministerie van Onderwijs en Vorming, wordt je vakantiegeld morgen - donderdag 15 juni - gestort. Afhankelijk van de bank waar je klant bent, staat het bedrag nog dezelfde of de volgende dag op je rekening.

Gezocht: inspecteur secundair onderwijs

14 juni 2006

Ambitie om inspecteur te worden? Tot en met vrijdag 18 augustus kan je je kandidaat stellen om deel te nemen aan een selectieproef voor een wervingsreserve van inspecteurs secundair onderwijs. Het gaat om inspecteurs voor groep 1, subgroep D, basisvorming Geschiedenis (kandidaten uit het vrij onderwijs); groep 1, subgroep H, basisvorming ...

Gezocht: sportieve medewerkers

Voor leraren Lichamelijke Opvoeding

14 juni 2006

Nieuwe schoolsportideeën uitwerken, schoolsportactiviteiten organiseren, redactiewerk, contacten leggen met scholen en sportclubs … Voel je het al kriebelen? Dan moet je zeker solliciteren voor de functie van 'algemeen schoolsportmedewerker' bij de Stichting Vlaamse Schoolsport. Je komt in aanmerking als je vastbenoemd bent in het officieel ...

Gezocht: medewerkers bij Schulden op School

14 juni 2006

SOS Schulden op School wil scholen doen nadenken over het probleem van de 'hoge' schoolkosten die aan gezinnen doorgerekend worden. Daarvoor zoekt deze vzw schoolbegeleiders, redacteurs voor de website, het e-zine en het verslagboek en medewerkers voor de helpdesk en infolijn. De vzw organiseert op woensdag 5 juli om 14 uur in Aalst een ...

Extra centen voor leerlingen met autisme

07 juni 2006

Vanaf 1 september 2006 wordt jaarlijks 2,6 miljoen euro extra uitgetrokken om leerlingen met autisme te begeleiden in het gewoon onderwijs. Dat is een aanvulling op de ondersteuning die nu al geboden wordt via het geïntegreerd onderwijs (Gon). Om meer leerlingen te bereiken, krijgen alle 'nieuwe' aanvragers twee uur basisondersteuning gedurende ...

Coachingplan ondersteunt nieuwe leraren

07 juni 2006

Op 1 september gaan naar schatting 8 000 nieuwe leraren van start in het Vlaams onderwijs. Binnen de vijf jaar stapt minstens één op vier er weer uit: 20 procent van de (kleuter)onderwijzers en 36 procent van de leraren secundair onderwijs. Ze voelen zich vaak aan hun lot overgelaten. Vele scholen beseffen hoe belangrijk het is nieuwe leraren te ...

Word gastschool op 5 oktober

07 juni 2006

Zet de bloemenvaas maar al klaar, want op 5 oktober is het weer 'Werelddag van de Leerkracht'. Ook dit jaar pakken de Vlaamse Unesco-commissie en Klasse uit met een grote Vlaamse actie. Honderd bekende en minder bekende Vlamingen staan dan voor de klas. Vanuit hun eigen ervaring en achtergrond snijden ze het thema diversiteit aan. Dat doen ze bij ...

Klasse zoekt steamers

07 juni 2006

Steamers zijn meestal met drie of vier en vaak jongens. Ze bedreigen individuen, vernederen of intimideren hen totdat ze geld of goederen afgeven. De waarde van het afgeperste geld of goed en het geweld nemen toe. De leeftijd van de slachtoffers neemt af. Een kwart van de steamings gebeurt na de schooluren. Klasse zoekt leraren die ervaringen ...

Verandert de spelling alweer?

07 juni 2006

Waarom wordt de spelling vanaf 1 augustus opnieuw aangepast? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Moeten mijn leerlingen en ik nu investeren in allemaal nieuwe schoolboeken? Je komt het te weten in de folder van de Nederlandse Taalunie, die deze week in Klasse zit. Voor extra folders mail je naar

Recht op kinderbijslag en kraamgeld?

07 juni 2006
Jobwijzer

Wanneer je een kind krijgt, heb je recht op kraamgeld en kinderbijslag. Die krijg je niet van het Vlaams ministerie van Onderwijs, maar van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). Je moet voor beide een aanvraag doen. Word je binnenkort mama of papa? Dan zit je wellicht met een hele hoop vragen, ook over je rechten en plichten ...

Studiepremie voor knelpuntberoepen

07 juni 2006

Begeleid je scholen met een studierichting slagerij, bakkerij, horeca, vrachtwagenchauffeur of bejaardenzorg? Ze ontvangen deze week een pakket met flyers voor de leerlingen en affiches om in de school op te hangen. Die zijn bedoeld om leerlingen die volgend schooljaar hun studie moeten kiezen, warm te maken voor één van die zogenaamde ...

Verloven voor ouders?

31 mei 2006
Jobwijzer

Welke verloven zijn er speciaal voor mama's en papa's? Naar gelang de situatie, zijn er in het onderwijs enkele verlofstelsels voorzien. Kersverse vaders genieten tien dagen omstandigheidsverlof, mama's en papa's hebben recht op drie maanden ouderschapsverlof. Verder kan je onder bepaalde voorwaarden volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking ...

Verlof om borstvoeding te geven?

24 mei 2006
Jobwijzer

Als je borstvoeding geeft, kan je daarvoor verlof nemen, onmiddellijk na je bevallingsverlof. In principe is dat onbezoldigd borstvoedingsverlof van maximum drie maanden. Afhankelijk van het risico van je betrekking kan je ook in aanmerking komen voor 'moederschapsbescherming in het kader van lactatie'. Word je binnenkort mama of papa? Dan zit je ...

Gezocht: strenge leraren

24 mei 2006

Ben jij bereid terug te keren naar de jaren 50, naar het strenge onderwijsregime van een kostschool? Kanakna Productions zoekt échte (pas gepensioneerde) leraren en leerlingen als acteurs voor een nieuwe televisieproductie: een strenge directeur, dito leraren (natuurwetenschappen, geschiedenis, wiskunde, Nederlands of een vreemde taal) en 25 ...

Bijna vier op tien allochtone leerlingen presteren ondermaats voor wiskunde

17 mei 2006

Het Vlaamse onderwijssysteem slaagt er wel in om autochtone leerlingen gemiddeld naar de eerste plaats in de wereld voor wiskunde te brengen, maar slaagt daar niet in voor de amper zeven procent allochtone leerlingen. Ongeveer vier op tien allochtone leerlingen in Vlaanderen verwerft de basisvaardigheden voor wiskunde niet. Bij autochtone ...

Hoe zit het met mijn bevallingsverlof?

17 mei 2006
Jobwijzer

Je bevallingsverlof duurt in totaal vijftien weken. Daarvan moet je minstens één week opnemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Het prenataal verlof start ten vroegste zes weken vóór die datum. Je postnataal bevallingsverlof duurt minstens negen weken. Als vastbenoemd personeelslid krijg je je wedde verder doorbetaald. Tijdelijke ...

Slecht leren, slecht zien?

17 mei 2006

Heel wat lezers reageerden op het artikel 'Slecht zien wordt slecht leren' dat verscheen in het maartnummer van Klasse voor Leerkrachten. Zo ook de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ). Die reactie, die o.a. het visusonderzoek van het CLB verduidelijkt, vind je integraal op de Klasse-website.

Gezocht: medewerker bij de Dienst Voor Onderwijsontwikkeling (DVO)

17 mei 2006

Heb je ervaring als directeur, nascholer, begeleider of CLB-consulent en ben je vastbenoemd? Heb je bovendien een brede kennis van het basisonderwijs? Dan kom je in aanmerking voor de functie van gedetacheerde medewerker bij de Dienst Voor Onderwijsontwikkeling (voortaan afdeling Curriculum). Je taak is beleidsadviezen voor het basisonderwijs ...

Veel veranderingen doen leraren twijfelen

10 mei 2006

Twijfel je soms of je wel goed bezig bent in je job? Je bent niet alleen. Leraren in het basisonderwijs twijfelen dikwijls of ze hun job – goed onderwijs geven – nog wel op een degelijke manier kunnen uitoefenen. Als ze worstelen met toegenomen werkdruk, dan komt dat vooral door die twijfel. Dat is één van de conclusies uit het ...

Werken tijdens je zwangerschap

10 mei 2006
Jobwijzer

Mag ik werken tijdens mijn zwangerschap? Ja, in principe blijf je gewoon aan het werk. Je bevallingsverlof kan ten vroegste ingaan zes weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en begint uiterlijk zeven dagen vóór die datum. Afhankelijk van de risico's eigen aan je betrekking, is het wel mogelijk dat je tijdens je zwangerschap niet in je ...

Competenties voor een verkorte opleiding verpleegkundige

10 mei 2006

Studenten en cursisten die vertrouwd zijn met de zorgsector of al werken in een ziekenhuis of in een rust- en verzorgingsinstelling kunnen hun opleiding verpleegkunde vierde graad verkorten. De cursisten maken gebruik van hun opgedane ervaringen of officieel, hun 'eerder verworven competenties' (EVC). Ook personen met buitenlandse diploma's die ...

Een goede leraar is …

03 mei 2006

Een goede leraar geeft enthousiast les, heeft gevoel voor humor, is streng maar rechtvaardig … en heeft zo mogelijk nog zeven andere kwaliteiten. Dat blijkt uit de meer dan zevenhonderd nominatiebrieven van ouders, leerlingen en collega’s voor 'De Leerkracht van het jaar'. Uit de inzendingen distilleerde de jury de toptien van de meest genoemde ...

Pijl en duim wijzen de weg

03 mei 2006

Een pijl, een duim, een boek en proefbuisjes. Die vier afbeeldingen, telkens verwerkt in een cirkelvormig logo, zal je vanaf nu regelmatig zien opduiken in LerarenDIRECT en SCHOOLdirect. Daaraan herken je de rubrieken 'beleid', 'goede praktijkvoorbeeld', 'gelezen en goedgekeurd' en 'proeftuinen'.

Meld cyberhate

Ook voor ICT-coördinatoren

03 mei 2006
ICT

Kunnen virtuele woorden en daden vervolgd en bestraft worden? Ja. 'Cyberhate' is daar een voorbeeld van: die term verwijst naar alle uitingen van racisme en discriminatie op het web. Als je racistische kettingmails ontvangt, discriminerende uitspraken leest op een forum … kan je dat melden op de Cyberhate-website van het Centrum voor Gelijkheid ...

Geld of een schouderklopje?

03 mei 2006

Welke beloningen verkies je? Wat krijg je in ruil voor je inspanningen? En vooral: hoe tevreden ben je met dit alles? Op deze en veel meer vragen zoekt een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Brussel een antwoord. Leraren die hun mening kwijt willen over alles wat te maken heeft met 'beloond worden', kunnen deelnemen aan een online enquête. ...

Fit in je hoofd, goed in je vel

03 mei 2006
Tip van de week

Je lekker in je vel voelen, daar kan je aan werken. Dat is de basisidee van de campagne 'Fit in je hoofd, goed in je vel'. Tien stappen zoals 'ga ervoor', praat erover', 'beweeg', 'vind jezelf oké' en 'durf nee te zeggen' inspireren je leerlingen om fit te blijven in hun hoofd. De tips kunnen je leerlingen houvast bieden tijdens de examens. Zelf ...

Gezocht: inspecteur volwassenenonderwijs

03 mei 2006

Heb je interesse om inspecteur te worden? Dan kan je daarvoor kandideren bij de inspectie volwassenenonderwijs. Je moet vastbenoemd zijn, tien jaar dienstanciënniteit hebben en behoren tot het bestuurs- en onderwijzend, paramedisch, sociaal of psychologisch personeel. Het ambt is vacant voor personeelsleden uit het gemeenschapsonderwijs, het ...

Murphy maal twee

03 mei 2006

In de nieuwsbrief van 26 april ging Murphy aan de slag: - De link onderaan het bericht over de studiedag op 12 mei over 'Elektronische leeromgevingen' werkte niet. Hier vind je de juiste link naar het programma en het inschrijvingsformulier. - De toondag van Cookies waar je kennismaakt met erfgoed- of kunsteducatieve projecten vindt plaats ...

Meer middelen om moeilijke leerlingen te begeleiden

26 april 2006

Vanaf volgend schooljaar kunnen tweehonderd leerlingen die in de klas voor grote problemen zorgen of helemaal gedemotiveerd zijn, tijdelijk van school gehaald worden en afzonderlijk begeleid door een gespecialiseerde organisatie. De financiering voor deze 'lange time out' wordt verlengd en de doelgroep uitgebreid. Daarnaast komt er een extra budget ...

Moeizame zoektocht naar werk

26 april 2006

Eén jaar nadat ze hun diploma gehaald hebben, heeft bijna de helft van de midden- en laaggeschoolden nog altijd geen job. Bij de hooggeschoolden ligt dat aantal veel lager. Daar is slechts 23 procent na één jaar nog op zoek naar werk. Dat blijkt uit een studie van de VDAB. Diezelfde studie toont ook aan dat werkstages en specialisatiejaren voor ...

Wie wordt de 'Leerkracht van het Jaar'?

26 april 2006

Voor de eretitel 'Leerkracht van het Jaar' zijn dit jaar de leraren secundair onderwijs, kunst- en volwassenenonderwijs in de running. Leerlingen, ouders en collega's stuurden meer dan zevenhonderd persoonlijke nominaties naar Klasse. Op woensdagnamiddag 26 april zijn tweehonderd genomineerden uit heel Vlaanderen uitgenodigd op het departement ...

Chatten over zelfdoding

26 april 2006
Tip van de week

Meer dan 10 000 mensen met zelfdodingplannen belden vorig jaar naar de Zelfmoordlijn (02 649 95 55). Ook steeds meer jongeren vinden de weg er naartoe. Sinds juli vorig jaar kunnen ze chatten met hulpverleners, en dat slaat duidelijk aan: éénderde van de chatters is jonger dan 18 jaar. Opmerkelijk is dat maar liefst 77,4 procent vrouwelijk is. 27 ...

Gezocht: projectleider voor onderwijs aan gedetineerden

26 april 2006

Voor het project 'ondersteuning van het onderwijs aan gedetineerden' zoekt het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB) een gedetacheerde leraar. Je bouwt het volwassenenonderwijs dat in de gevangenissen gegeven wordt verder uit, je netwerkt met andere gevangenisdiensten die zich met onderwijs en vorming bezighouden en je geeft ...

Foutje in e-mailadres onderwijsopbouwwerk

26 april 2006

In de LerarenDIRECT-nieuwsbrief van vorige week las je een bericht over onderwijsopbouwwerk. Het e-mailadres dat daarin stond, is fout. Je abonneert je op het maandelijkse e-zine 'Nieuwtjes uit het onderwijsopbouwwerk' van Samenlevingsopbouw Vlaanderen via het enige juiste adres:

Helena is 'Leerkracht van het jaar'

26 april 2006

Helena Verschelden is 'De Leerkracht van het Jaar'. Zij werd vanmiddag verrast door de leerlingen van haar klas, tijdens de uitreiking van de jaarlijkse prijs in het ministerie van Onderwijs. Helena Verschelden (48) geeft praktijkvakken in het beroepsonderwijs van het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas. De leerlingen nomineerden haar ...

Nieuwe financiële maatregelen voor onderwijs

19 april 2006

Nog dit jaar zullen de werkingsmiddelen voor een leerling in het gesubsidieerd basisonderwijs 76 procent bedragen van de toelage voor een leerling uit het Gemeenschapsonderwijs. Die afspraak is in 1997 gemaakt in het Polder-Tivoli-akkoord voor het basisonderwijs en wordt nu volledig uitgevoerd. Tijdens de begrotingscontrole werd daarvoor 12,6 ...

Cyberpesten is hot

19 april 2006

Tijdens twee studiedagen leer je meer over cyberpesten: wat is het effect op jongeren, hoe herken je het fenomeen en hoe neem je het op in het antipestbeleid van de school?Het Centrum voor Andragogiek (CVA) van de Universiteit Antwerpen organiseert een seminariedag 'Jongerencommunicatiecultuur: cybermogelijkheden/cyberpesten' op 16 mei. ...

Laatste nieuws uit onderwijsopbouwwerk

Voor gelijkekansencoördinatoren

19 april 2006
Gelijke kansen

Graag op de hoogte van beleidsnieuws over onderwijsopbouwwerk? Wil je weten waar de LOP's mee bezig zijn? Of zoek je praktische tips waarmee je gelijke kansen kan realiseren bij jou op school? Abonneer je dan op het maandelijkse e-zine 'Nieuwtjes uit het onderwijsopbouwwerk' van Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Bezorg je e-mailgegevens aan

Geef je mening over onderwijsvernieuwingen

19 april 2006

De jongste tien jaar zijn vernieuwingen in het onderwijs legio. Kan je nog volgen of heb je al moeten afhaken? Welke houding nemen leraren aan tegenover die onderwijsvernieuwing? Op die vraag zoeken vier studenten Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven een antwoord voor hun licentiaatsverhandeling. In ongeveer een kwartiertje kan je je mening ...

Gezocht: rijdende kleuteronderwijzer

19 april 2006

Vanaf 1 september volgt de rijdende kleuterschool Vlaanderen de grote toer van de kermissen doorheen Vlaanderen. Die reist tussen februari en november langs de grote kermissen van Aalst, Gent, Kortrijk, Brugge, Antwerpen, Brussel, Leuven, Hasselt en Oostende. Het schooltje zoekt een kleuteronderwijzer die zelfstandig werkt en plant, initiatief ...

Een stap vooruit

19 april 2006

Informatie: koud of warm opgediend? De papieren infotheek naar de prullenmand? Een stille dood of de start van een lang leven? Deze vragen zijn onderwerp van discussie op de praktijkgerichte studievoormiddag van Studieadviespunt De Stap. De driejarige projectperiode van het netoverstijgende CLB-informatieproject loopt af. Tijd voor de organisatoren ...

Subsub