Nieuwsbrief 9 november 2011

Algemeen

Geweld zien is even erg als mishandeld worden

TV.Klasse

08 november 2011
DEL Partnergeweld

Een op de zeven vrouwen en een op de tien mannen zijn het afgelopen jaar slachtoffer geweest van partnergeweld. In bijna de helft van de gevallen was er een kind getuige. De impact op kinderen die geweld zien of horen, is volgens specialisten even ernstig als op kinderen die zelf mishandeld worden. Een op de drie getuigen van partnergeweld ...

Maak kennis met Café Coloré

08 november 2011
schoolzonderracisme

Een methodiek voor leerlingen om in dialoog te gaan met nieuwkomers. Dat biedt het nieuwe concept 'Café Coloré'. School Zonder Racisme wil aan leerlingen de kans bieden om in gesprek te gaan met nieuwkomers die een inburgeringscursus volgen bij het Brussels Onthaalbureau. Het gaat om tal van methodieken die de interculturele horizon ...

Wie wordt de creatiefste klas van 2012?

08 november 2011
bedenkers

Bedenk met je klas een product of dienst dat nuttig én vernieuwend is. Iets dat het leven gemakkelijker maakt. De Bedenkers uit de gelijknamige tv-reeks dagen alle Vlaamse leerlingen uit om creatief te zijn. De creatiefste klassen maken kans op een 'adventure day' op school, een creeatief schoolfeest of een klasuitstap naar Plopsaland. ...

Basisonderwijs

Antipestlied 'Hoe mooi' ruim 100.000 keer bekeken op YouTube

08 november 2011
antipestposter

Tientallen scholen oefenen met de karaoke-versie en met de dans-instructiefilm van het Yeti-antipestlied 'Hoe mooi!'. Het tienerblad van Klasse lanceerde het lied met de positieve boodschap 'Iedereen anders, iedereen gelijk' naar aanleiding van de Vlaamse Antipestweek 2011. Op YouTube is het lied ondertussen ruim 100.000 bekeken. Tienduizend ...

Secundair onderwijs

Schrijf voor het klimaat

08 november 2011
briefschrijfactie

Laat je de klimaattop van Durban aan je leerlingen voorbijgaan? Of niet? Doe met je leerlingen mee aan de briefschrijfactie van Milieuzorg op School (MOS) in de 'schrijf-voor-het-klimaat' week van 14 tot 18 november 2011. Bespreek met je leerlingen wat zij een belangrijke uitdaging vinden. Formuleer in een brief een of enkele persoonlijke eisen ...

Masterclass voor ondernemende leraren

08 november 2011
masterclass

Ben je betrokken bij 'ondernemende' projecten op school? Dan is de 'Masterclass' iets voor jou. UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen organiseert deze tweedaagse training voor ondernemende leraren. Tijdens verschillende workshops, info- en inspiratiesessies, onderzoek je samen met experten je eigen ondernemende competenties. Ondernemend ...

Studiedag voor leraren Economie

08 november 2011
vlew

Onderzoekscompetenties, gamen om te leren en GIP anders bekeken. Dat zijn enkele van de workshops tijdens de studiedag 'Economie moet je doen!'. Die vindt plaats op donderdag 24 november in Brugge. Organisator is de Vereniging van Leraren Economische Wetenschappen (VLEW) samen met Howest en de Dienst Beroepsopleiding (DBO) Doelgroep zijn leraren ...

Neem deel aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade

08 november 2011
vwo

Je leerlingen van de tweede graad kunnen deelnemen aan de Junior Wiskunde Olympiade, je leerlingen van de derde graad nemen deel aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Tijdens de eerste ronde lossen ze dertig originele wiskundezoekers op. Daarvoor krijgen ze drie uur de tijd op woensdag 18 januari 2012. De eerste ronde vindt plaats op je eigen school. ...

Organiseer een klimaatklasproject

Voor derde graad TSO

08 november 2011
noordzuid

Via 'Klimaatspiegel' worden leerlingen bewust van de gevolgen van de klimaatverandering bij ons maar vooral ook in het Zuiden. Naast een lespakket en beeldmateriaal vind je er als leraar ook omkadering en ondersteuning om een klasproject uit te werken.Het klasproject wil leerlingen aansporen om na te denken over hoe ze hun eigen CO2-uitstoot ...

Hoe zien jongeren de Vlaamse ruimte in 2050?

08 november 2011
vlaamse jeugdraad

Hoe willen jongeren dat de ruimte in Vlaanderen evolueert tegen 2050? Dat willen het Steunpunt Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad weten via een enquête. Leerlingen kunnen de enquête in ongeveer twintig minuten invullen. De thematiek uit de enquête sluit aan bij de eindtermen van de derde graad. De mening en inzichten van de ...

Veiligheid in de afdelingen Garage en Carrosserie

08 november 2011
garage

Op 16 en 17 november in de namiddag organiseert het Departement Onderwijs een infosessie rond veiligheid in de afdelingen Garage en Carrosserie. Uit de voorlopige deelnemerslijst blijkt dat heel wat scholen met een afdeling Garage of Carrosserie nog niet zijn ingeschreven. Dat is jammer, omdat het een infosessie is op maat voor deze afdelingen. De ...

Volwassenenonderwijs

Nederlands oefenen met Taalboulevard.be

08 november 2011
huis van het nederlands

In Vlaanderen volgen steeds meer anderstaligen een cursus Nederlands als tweede taal (NT2). Vorig schooljaar waren er 107.000 cursisten. Hun pasverworven taalkennis te oefenen in de praktijk blijkt nog vaak een probleem. Om dat te stimuleren, lanceerden ministers Smet (onderwijs) en Bourgeois (inburgering) de website Taalboulevard.be. Die bevat ...

Subsub