Nieuwsbrief 30 november 2011

Algemeen

Studiekeuzebegeleiding laatstejaars faalt

29 november 2011
studiekeuze

Steeds meer laatstejaars bezoeken de studie-informatiedagen (SID-ins). Maar toch bereidt een op de vier scholen haar leerlingen niet voor op het hoger onderwijs. Leerlingen missen vooral zelftests en feedback over hun talenten. De scholen zijn al tien jaar verantwoordelijk voor de onderwijsloopbaanbegeleiding van hun leerlingen. Toch weten ze nog ...

Duidelijkere regels voor inschrijvingen

29 november 2011
Belangrijk!
kamperen

Het inschrijvingsrecht krijgt bijkomende uitgangspunten zoals de sociale mix bevorderen en de gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van Nederlandstaligen in Brussel beschermen. Er worden ook decretale regels ingevoerd die de transparantie van de beschikbare plaatsen en van de inschrijving verhogen. Ten slotte zijn er regels voor ...

Neem deel aan het Klein Dictee

29 november 2011
dictee

Wie wil weten of hij of zij een goede speller is, kan in december voor het tv-scherm mee het Groot Dictee der Nederlandse Taal maken. Maar zelfs de allerbeste deelnemers kunnen het Groot Dictee niet zonder fouten schrijven. Daarom houdt de Taaltelefoon voor de tweede keer het Klein Dictee, met woorden en spellingkwesties uit de gewone praktijk. Het ...

Schrijf je laatstejaars nu in voor de SID-ins

29 november 2011
sidin

Aan welke instellingen kan ik een lerarenopleiding, ingenieurswetenschappen, communicatie- en multimediadesign ... volgen? Ik wil beroep y uitoefenen, welke opleiding volg ik daar het best voor? In welke beroepssector kan ik terecht met diploma x? Op dit soort vragen en nog veel meer, krijgen je leerlingen een antwoord op de SID-in. Een ...

Vlaams onderwijs in cijfers en in beeld

29 november 2011
beeld

Cijfers en grafieken over het Vlaams onderwijs vind je in het pocketboekje 'Vlaams Onderwijs in Cijfers 2010-2011' en de plooifolder 'Het Vlaams onderwijs in beeld 2010-2011'. Deze publicaties staan online op de site 'Onderwijsstatistieken'. Je raadpleegt er kerngegevens over het Vlaams onderwijs per onderwijsniveau en niveau-overschrijdend. Ook de ...

Volg een nascholing ICT-plannen op school

29 november 2011
ICT
pictos

pICTos is een gestructureerde onlineomgeving waardoor scholen teamgericht worden aangezet om hun werking rond ICT in beeld te brengen en nieuwe ICT-activiteiten en beleidsacties te plannen. De eigen onderwijsvisie van de school en de ICT-eindtermen vormen het referentiekader om dit te doen. Het schoolteam doorloopt vijf stappen die de inhoud van ...

Secundair onderwijs

Talig naar het hoger onderwijs

29 november 2011
boek

Leerlingen van de derde graad de kans geven om cruciale aspecten van academische geletterdheid sterker te ontwikkelen en om hen talig sterker te maken voor ze starten in het hoger onderwijs. Dat is het doel van het project 'Gelaarsd, gespoord, geletterd'. Leraren Nederlands in de derde graad kunnen deelnemen aan drie sessies waarbij de materialen ...

Word zelf G-coach

29 november 2011
geletterdheid

Op 29 februari 2012 start in het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) de nieuwe 'OPLEIDING G-COACH. Werken aan geletterdheid in beroepsrichtingen.' Met deze opleiding in zeven dagdelen ondersteunt het CTO iedereen die binnen onderwijs bso- of tso-leerlingen wil helpen om voldoende geletterd uit te stromen, zodat hun kansen vergroten om succesvol te ...

Lessenpakket: start van een loopbaan

29 november 2011
stage

In het voorjaar 2012 organiseert VDAB op verschillende plaatsen in Vlaanderen infosessies over het lessenpakket 'start van een loopbaan' voor leraren en CLB-begeleiders. Tijdens deze sessies kom je te weten hoe je leerlingen optimaal kan voorbereiden op hun loopbaan. De VDAB heeft een uitgebreid aanbod aan informatie en tools die je kan gebruiken ...

Subsub