Nieuwsbrief 12 januari 2011

Algemeen

Verdien geld met je ondernemingszin

11 januari 2011

Leeft er een straf ondernemersidee in je klas? Neem deel aan de Unizo Prijs Ondernemingszin, een wedstrijd voor schoolprojecten die ondernemingszin stimuleren. De Unie van Zelfstandige Ondernemers bekroont projecten van in de kleuterklas tot aan de universiteit. Dit zijn de prijzen: 3000 euro voor de laureaat en telkens 1000 euro voor twee ...

Dubbel zoveel C-attesten voor jongens als voor meisjes

11 januari 2011

Het geslacht van de leerlingen speelt voor leraren nog altijd een grote rol in de klas, niet bewust, maar vooral onbewust. Zo hebben leraren hogere verwachtingen van meisjes dan van jongens, zowel qua gedrag als qua prestaties. Bovendien doen jongens het meestal minder goed op school dan meisjes. Bijna een op de twee jongens verlaat het secundair ...

Heb jij iets te zeggen op school?

11 januari 2011

93 procent van de basisscholen heeft een schoolraad, 73 procent heeft een ouderraad en 45 procent heeft een pedagogische raad. In het secundair onderwijs is dat respectievelijk 100 procent, 61 procent en 78 procent. 92 procent van de secundaire scholen heeft bovendien een leerlingenraad. In 2004 keurde de Vlaamse Regering het decreet over ...

Talent gespot

TV.Klasse

11 januari 2011

Te weinig jongeren vinden hun weg in het secundair onderwijs. Dat vinden het Atheneum van Antwerpen en de Parkschool in Wilrijk. Zij willen dat leerlingen een positieve studiekeuze maken op basis van hun talent. Met hun proeftuin 'Over_Bruggen' doen ze daar iets aan. Door het interessegebied van hun leerlingen te vergroten en door het accent te ...

Het verschil in wiskunde

11 januari 2011

Hoeveel leerlingen kunnen rekenen en hebben meer abstracte wiskunde écht onder de knie? Dat en nog veel meer werd onderzocht in de recente peilingen wiskunde in het basisonderwijs en in de A- en B-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. Wat blijkt? De goede resultaten in het basisonderwijs worden niet echt doorgetrokken in het ...

Volg vorming rationeel energieverbruik

11 januari 2011

Ben jij de energiecoördinator van je school of wil je dat worden? Dan kan je een vormingssessie volgen waar je praktijkgerichte kennis over rationeel energieverbruik opdoet. Volgende thema's komen aan bod: energieboekhouding, audits, verlichting, zachte maatregelen inzake energiezorg, sensibilisatie van leerlingen en personeel, verwarming, ...

Ontdek de EU-talen

11 januari 2011
Europa
talenineuropa

Omdat het moeilijk zou zijn om alle Europese talen te gebruiken, werken de Europese instellingen enkel in de hoofdtalen van de lidstaten. Op dit moment zijn dat er 23. Ontdek samen met je leerlingen deze talen in het lespakket 'Talen in de Europese Unie'. Initiatiefnemer is het Informatiebureau van het Europees Parlement in België.

Ontdek stages en navormingen rond ondernemerschap

Last call

11 januari 2011

Kom op 14 januari 2011 naar het slotevent van Proleron (Professionalisering van leraren en docenten rond ondernemerschap) over netwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld. Dat vindt plaats in Brussel. Je verneemt de resultaten van Proleron I en je maakt kennis met de nieuwe formule van Proleron II. Daarin wordt de doelgroep uitgebreid: naast ...

Mobiel met Leonardo da Vinci: correcte deadline

11 januari 2011

Je studenten uit tso, bso of deeltijds kunstonderwijs kunnen voor hun stage in het bedrijfsleven ook naar het buitenland. Of misschien wil jij als leraar of opleider beroepsopleiding een stage volgen in een buitenlandse firma? Het Europese Leonardo da Vinci-programma zorgt voor financiële steun. Opgelet: Lerarendirect meldde eerder een ...

Subsub